Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

V tomhle cvičení se ti budou zobrazovat všechny úlohy pro zvolený ročník, jedna úloha za druhou.

1. malé nebo VELKÉ písmeno
2. Rozděl slovo na slabiky
3. Doplň u ú ů souhrn
4. Seřaď slova od A do Ž 1
5. Seřaď slova od A do Ž 2
6. Seřaď slova od Ž do A 1
7. Seřaď slova od Ž do A 2
8. Vyjmenovaná slova po B
9. Vyjmenovaná slova po L
10. Vyjmenovaná slova po M
11. Vyjmenovaná slova po P
12. Vyjmenovaná slova po S
13. Vyjmenovaná slova po V
14. Vyjmenovaná slova po Z
15. Vyjmenovaná slova souhrn
16. Doplň i í y ý souhrn
17. Najdi podstatná jména
18. Najdi přídavná jména
19. Najdi zájmena
20. Najdi číslovky
21. Najdi slovesa
22. Najdi příslovce
23. Najdi předložky
24. Najdi spojky
25. Najdi částice
26. Najdi citoslovce
27. Kořen slova
28. Tajenka
29. Hádej slovo

Řeš úlohy