Učitelé a rodiče

Zábavná čeština
Česká gramatika

1.ROČNÍK 6–7 let 2. ročník 7–8 let 3. ročník 8–9 let 4. ročník 9–10 let 5. ročník 10–11 let 6. ročník 11–12 let 7. ročník 12–13 let 8. ročník 13–14 let 4. ročník SŠ 18–19 let

Poslední získaný odznak

0

Moje odznaky

1.ROČNÍK

ÚLOHY

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

VŠECHNY ÚLOHY

Tisk úloh

PÍSMENA

SLOVA

OBRÁZKOVÁ

SLOVA

OBRÁZKOVÉ

VĚTY

DRUHY VĚT

DOPLŇ

ZNAMÉNKO

DOPLŇ

PÍSMENO

VĚTY

ANO x NE

SEŘAĎ

PÍSMENA

HRY

TAJENKA

HÁDEJ SLOVO

HRA

JENOM PRO MĚ

HRA

PROTI GRÉTCE

HRA

PROTI KAMARÁDOVI

HRA ŽEBŘÍKY

HRA ŽEBŘÍKY

PROTI GRÉTCE

HRA ŽEBŘÍKY

PROTI KAMARÁDOVI

HRA BLUDIŠTĚ

HRA BLUDIŠTĚ

PROTI GRÉTCE

HRA BLUDIŠTĚ

PROTI KAMARÁDOVI

HRA ZÁVODY

HRA ZÁVODY

PROTI GRÉTCE

HRA ZÁVODY

PROTI KAMARÁDOVI

HRA HEXAGON

PROTI KAMARÁDOVI

HRA MAPA

2. ročník

ÚLOHY

Čtení s porozuměním

Všechny úlohy

Tisk úloh

Doplň

znaménko

malé nebo VELKÉ

písmeno

Seřaď slova

od A do Ž 1

Seřaď slova

od A do Ž 2

Seřaď slova

od Ž do A 1

Seřaď slova

od Ž do A 2

Rozděl slovo

na hlásky

Rozděl slovo

na slabiky

Najdi podřazená

slova 1

Najdi podřazená

slova 2

Najdi souřadná

slova 1

Najdi souřadná

slova 2

Doplň A Á

Doplň E É

Doplň I Í

Doplň U Ú Ů

Doplň I Í Y Ý

Doplň be bě

Doplň me mě

Doplň pe pě

Doplň ve vě

Druhy vět

Párové souhlásky

B a P

Párové souhlásky

D a T

Párové souhlásky

Ď a Ť

Párové souhlásky

V a F

Párové souhlásky

H a CH

Párové souhlásky

Z a S

Párové souhlásky

Ž a Š

Najdi podstatná

jména

Najdi slovesa

Najdi předložky

Najdi spojky

Věty

ano x ne

HRY

Tajenka

Hádej

slovo

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Grétce

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Grétce

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Grétce

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Grétce

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

3. ročník

ÚLOHY

Čtení s porozuměním

Všechny úlohy

Tisk úloh

malé nebo VELKÉ

písmeno

Rozděl slovo

na slabiky

Doplň u ú ů

souhrn

Seřaď slova

od A do Ž 1

Seřaď slova

od A do Ž 2

Seřaď slova

od Ž do A 1

Seřaď slova

od Ž do A 2

Vyjmenovaná

slova po B

Vyjmenovaná

slova po L

Vyjmenovaná

slova po M

Vyjmenovaná

slova po P

Vyjmenovaná

slova po S

Vyjmenovaná

slova po V

Vyjmenovaná

slova po Z

Vyjmenovaná

slova souhrn

Doplň i í y ý

souhrn

Najdi podstatná

jména

Najdi přídavná

jména

Najdi zájmena

Najdi číslovky

Najdi slovesa

Najdi příslovce

Najdi předložky

Najdi spojky

Najdi částice

Najdi citoslovce

Kořen slova

HRY

Tajenka

Hádej

slovo

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Grétce

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Grétce

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Grétce

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Grétce

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

4. ročník

ÚLOHY

Čtení s porozuměním

Všechny úlohy

Tisk úloh

malé nebo VELKÉ

písmeno

Seřaď slova

od A do Ž 1

Seřaď slova

od A do Ž 2

Seřaď slova

od Ž do A 1

Seřaď slova

od Ž do A 2

Vyjmenovaná

slova souhrn

Doplň i í y ý

souhrn

Shoda podmětu

s přísudkem

Doplň všichni

všechny všechna

Doplň si jsi

Doplň bě bje

Doplň vě vje

Doplň pě pje

Doplň fě fje

Doplň bě pě vě

Sebou nebo

S sebou

Najdi podstatná

jména

Najdi přídavná

jména

Najdi číslovky

Najdi slovesa

Najdi příslovce

Najdi předložky

Najdi částice

Najdi citoslovce

Najdi podmět

Najdi přísudek

Najdi přívlastek

Najdi předmět

Najdi

příslovečné určení

Najdi přístavek

Najdi doplněk

Urči mužský

vzor

Urči ženský

vzor

Urči střední

vzor

Urči vzor

podstatného jména

Kořen slova

Určování pádu

podstatná jména

HRY

Tajenka

Hádej

slovo

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Grétce

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Grétce

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Grétce

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Grétce

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

5. ročník

ÚLOHY

Čtení s porozuměním

Všechny úlohy

Tisk úloh

Stupňování

přídavných jmen

Antonyma

Synonyma

Přesmyčky

Druhy podmětu

Kořen slova

malé nebo VELKÉ

písmeno

Doplň bě pě vě

Doplň s z vz

5. pád

mužský rod

Najdi podstatná

jména

Najdi přídavná

jména

Najdi číslovky

Najdi slovesa

Najdi příslovce

Najdi předložky

Najdi částice

Najdi citoslovce

Vyznač slovní

druhy

Vyznač větné

členy

Urči vzor

přídavného jména

Rukami nohami

X rukama nohama

Ji ni X jí ní

Změn

jedno písmeno

HRY

Tajenka

Hádej

slovo

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Grétce

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Grétce

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Grétce

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Grétce

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

6. ročník

ÚLOHY

Čtení s porozuměním

Všechny úlohy

Tisk úloh

Neplnovýznamová

slovesa

Abstraktní

podstatná jména

Pomnožná

podstatná jména

Zdvojené

souhlásky

Doplň mě mně

v slovech

Doplň bě pě vě mě

Doplň -ovi

-ovy

Slovenské výrazy

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Grétce

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Grétce

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Grétce

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Grétce

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

7. ročník

ÚLOHY

Čtení s porozuměním

Všechny úlohy

Tisk úloh

Podstatná jména

jmenné kategorie

Doplň -ovi

-ovy

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Grétce

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Grétce

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Grétce

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Grétce

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

8. ročník

ÚLOHY

Všechny úlohy

Tisk úloh

Doplň -ovi

-ovy

Slovesný

vid

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Grétce

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Grétce

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Grétce

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Grétce

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

4. ročník SŠ

ÚLOHY

Čtení s porozuměním

Všechny úlohy

Tisk úloh

Co je správně?