2. ročník

Úloha č. 1:

Úloha č. 2:

Úloha č. 3:

Úloha č. 4:

Úloha č. 5:

Úloha č. 6:

Úloha č. 7:

Úloha č. 8:

Úloha č. 9:

Úloha č. 10:

Úloha č. 11:

Úloha č. 12:

Úloha č. 13:

Úloha č. 14:

Úloha č. 15:

Úloha č. 16:

Úloha č. 17:

Úloha č. 18:

Úloha č. 19:

Úloha č. 20:

Úloha č. 21:

Úloha č. 22:

Úloha č. 23:

Úloha č. 24:

Úloha č. 25:

Úloha č. 26:

Úloha č. 27:

Úloha č. 28:

Úloha č. 29:

Úloha č. 30:

Úloha č. 31:

Úloha č. 32:

Úloha č. 33:

Úloha č. 34:

A
_
_
_
_
_
S

Řešení úlohy č. 1:

Řešení úlohy č. 2:

Řešení úlohy č. 3:

Řešení úlohy č. 4:

Řešení úlohy č. 5:

Řešení úlohy č. 6:

Řešení úlohy č. 7:

Řešení úlohy č. 8:

Řešení úlohy č. 9:

Řešení úlohy č. 10:

Řešení úlohy č. 11:

Řešení úlohy č. 12:

Řešení úlohy č. 13:

Řešení úlohy č. 14:

Řešení úlohy č. 15:

Řešení úlohy č. 16:

Řešení úlohy č. 17:

Řešení úlohy č. 18:

Řešení úlohy č. 19:

Řešení úlohy č. 20:

Řešení úlohy č. 21:

Řešení úlohy č. 22:

Řešení úlohy č. 23:

Řešení úlohy č. 24:

Řešení úlohy č. 25:

Řešení úlohy č. 26:

Řešení úlohy č. 27:

Řešení úlohy č. 28:

Řešení úlohy č. 29:

Řešení úlohy č. 30:

Řešení úlohy č. 31:

Řešení úlohy č. 32:

Řešení úlohy č. 33:

Řešení úlohy č. 34:

A
U
T
O
B
U
S

Zvol ročník

Zvol počty úloh
malé nebo VELKÉ písmeno malé nebo VELKÉ písmeno
Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 1
Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od A do Ž 2
Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 1
Seřaď slova od Ž do A 2 Seřaď slova od Ž do A 2
Rozděl slovo na hlásky Rozděl slovo na hlásky
Rozděl slovo na slabiky Rozděl slovo na slabiky
Najdi podřazená slova 1 Najdi podřazená slova 1
Najdi podřazená slova 2 Najdi podřazená slova 2
Najdi souřadná slova 1 Najdi souřadná slova 1
Najdi souřadná slova 2 Najdi souřadná slova 2
Doplň A Á Doplň A Á
Doplň E É Doplň E É
Doplň I Í Doplň I Í
Doplň U Ú Ů Doplň U Ú Ů
Doplň I Í Y Ý Doplň I Í Y Ý
Doplň be bě Doplň be bě
Doplň me mě Doplň me mě
Doplň pe pě Doplň pe pě
Doplň ve vě Doplň ve vě
Druhy vět Druhy vět
Párové souhlásky B a P Párové souhlásky B a P
Párové souhlásky D a T Párové souhlásky D a T
Párové souhlásky Ď a Ť Párové souhlásky Ď a Ť
Párové souhlásky V a F Párové souhlásky V a F
Párové souhlásky H a CH Párové souhlásky H a CH
Párové souhlásky Z a S Párové souhlásky Z a S
Párové souhlásky Ž a Š Párové souhlásky Ž a Š
Najdi podstatná jména Najdi podstatná jména
Najdi slovesa Najdi slovesa
Najdi předložky Najdi předložky
Najdi spojky Najdi spojky
Tajenka Tajenka
Hádej slovo Hádej slovo