Učitelé a rodiče

Tvrdé y píšeme ve vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z.
V ostatních případech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z píšeme měkké i.

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

sm?kat,

s?pat ,p?sek,

slep?t lep?dlem,

v?ra,

zm?je,

s?chravá,

Lojz?k,

sm?ch,

pochovej m?m?nko,

dm?chadlo,

v?drovka,

v?t věnec,

L?tom?šl,

m?lá,

p?voňka,

kop?tko

Řešení úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

smýkat, sypat ,písek, slepit lepidlem, víra, zmije, sychravá, Lojzík, smích, pochovej miminko, dmychadlo, vydrovka, vít věnec, Litomyšl, milá, pivoňka, kopýtko

Řeš úlohy