Učitelé a rodiče

Tvrdé y píšeme ve vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z.
V ostatních případech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z píšeme měkké i.

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

housl?sta,

prav?delně,

udělala b?,

s?rárna,

pl?šová hračka,

odv?knout,

ob?dlená ul?ce,

p?tel,

jaz?lka,

f?kce,

vodn? v?r,

b?telná skř?ň,

V?lém,

m?c? houba,

třp?t,

pol?nko

Řešení úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

houslista, pravidelně, udělala by, sýrárna, plyšová hračka, odvyknout, obydlená ulice, pytel, jazylka, fikce, vodní vír, bytelná skříň, Vilém, mycí houba, třpyt, polínko

Řeš úlohy