Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Seřaď všechna slova podle abecedy od Ž do A (sestupně). Každé slovo začíná jiným písmenem.

Ukázka úlohy

Seřaď slova od Ž do A sestupně:

 • řev
 • dub
 • olympiáda
 • švagr
 • ňadro
 • Sparta
 • Quasimodo
 • cisterna
 • trpaslík
 • auto
 • lov
 • kulička
 • fixa
 • mrkev
 • rodiče
 • ťukat

Řešení úlohy

Seřaď slova od Ž do A sestupně:

 • ťukat
 • trpaslík
 • švagr
 • Sparta
 • řev
 • rodiče
 • Quasimodo
 • olympiáda
 • ňadro
 • mrkev
 • lov
 • kulička
 • fixa
 • dub
 • cisterna
 • auto

Řeš úlohy