Učitelé a rodiče

Matematika

 1. Matematická olympiáda - https://www.matematickaolympiada.cz/
 2. Kurzy k Matematické olympiádě - https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses
 3. Matematický Klokan - https://matematickyklokan.net/
 4. Maths Beyond Limits - https://mathsbeyondlimits.eu/
 5. Logická olympiáda - https://www.logickaolympiada.cz/
 6. Týmová internetová matematická soutěž MATHING - https://mathing.fme.vutbr.cz/
 7. Týmová matematická soutěž MathRace - http://brkos.math.muni.cz/mathrace/
 8. Týmová internetová logická soutěž INTERLOS - https://interlos.fi.muni.cz/
 9. Týmová matematická soutěž Náboj - https://math.naboj.org/
 10. Týmová matematická soutěž Purple Comet! Math Meet - https://purplecomet.org/
 11. Týmová soutěž Eurorébus - https://www.eurorebus.cz/
 12. Matematický korespondenční seminář MFF UK „PraSe“ - https://prase.cz/
 13. Mezinárodní (matematický) korespondenční seminář „iKS“ - https://iksko.org/
 14. Brněnský (matematický) korespondenční seminář PřF MU „BrKoS“ - https://brkos.math.muni.cz/
 15. Korespondenční seminář a časopis MFF UK „M&M“ - https://mam.mff.cuni.cz/

Programování

 1. Olympiáda v programování (tj. kategorie P matematické olympiády) - https://mo.mff.cuni.cz/p/
 2. Kurzy k Programátorské olympiádě - Prihláška
 3. Soutěž v programování - https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani
 4. Soutěž v programování PilsProg - https://pilsprog.fav.zcu.cz/
 5. Soutěž v programování Kasiopea - https://kasiopea.matfyz.cz/
 6. Korespondenční seminář z programování MFF UK „KSP“ - https://ksp.mff.cuni.cz/
 7. Fiťácký informatický korespondenční seminář FIT ČVUT „FIKS“ - https://fiks.fit.cvut.cz/
 8. Korespondenční seminář z informatiky FI MU „KSI“ - https://ksi.fi.muni.cz/

Biológia

 1. Biologická olympiáda - https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada
 2. Korespondenční biologický seminář PřF UK „Biozvěst“ - http://biozvest.arach.cz/
 3. Interaktivní biologický seminář PřF MU „IBIS“ - https://ibis.sci.muni.cz/

Fyzika

 1. Fyzikální olympiáda - http://fyzikalniolympiada.cz/
 2. Týmová soutěž Fyzikální Náboj - https://physics.naboj.org/
 3. Týmová internetová soutěž Fyziklání Online - https://online.fyziklani.cz/
 4. Týmová soutěž Fyziklání - https://fyziklani.cz/
 5. Fyzikální korespondenční seminář MFF UK „FYKOS“ - https://fykos.cz/

Chemie

 1. Chemická olympiáda - https://olympiada.vscht.cz/
 2. Týmová soutěž Chemiklání - http://chemiklani.cz/
 3. Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou PřF UK, VŠCHT a PřF MU „KSICHT“ - https://ksicht.natur.cuni.cz/
 4. Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky PřF MU „ViBuCh“ - https://vibuch.sci.muni.cz/

Zeměpis

 1. Astronomická olympiáda - https://olympiada.astro.cz/
 2. Zeměpisná olympiáda - https://www.zemepisnaolympiada.cz/
 3. Korespondenční seminář z geologie PřF UK „Kamenožrout“ - http://kamenozrout.cuni.cz/
 4. Geografický korespondenční seminář PřF UK - https://www.geografienasbavi.cz/program-pro-studenty/korespondencni-seminar

Český jazyk

 1. Česká lingvistická olympiáda - https://www.lingol.cz/
 2. Olympiáda v českém jazyce - https://ocj.vse.cz/

Ostatní

 1. Filosofická olympiáda - http://www.filosofickaolympiada.cz/
 2. Olympiáda lidských práv - https://olpcr.eu/
 3. Expedice Mars - http://www.expedice-mars.eu/o-expedici/
 4. Farmaceutický korespondenční seminář FaF UK „FARMAKOS“ - https://www.faf.cuni.cz/FARMAKOS/