Učitelé a rodiče

Částice uvozují samostatné věty. Pomocí částic ve větě na něco upozorňujeme.

  1. Částice tázací: jestlipak
  2. Částice apelové žádací: ať
  3. Částice apelové přací: kéž
  4. Částice modální: možná, asi, nejspíš, zajisté, jistě, jestlipak
  5. Částice intenzifikační: velmi, velice, příliš
  6. Částice vytýkací: jen, také, třeba, teprve, pouze, přímo
  7. Částice modifikační: přece, ale, prostě, snad, jen, klidně
  8. Částice odpověďové: ano, ne
  9. Částice negační: nikoli
  10. Částice větná adverbia: samozřejmě, bohužel, každopádně, naštěstí

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny částice. Když v textu částice není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechny částice:

Částice

Ztratil jsem batoh.

Což mám tak děravou hlavu, že si nepamatuji kde?

Máma říká, že jsem prý zapomnětlivý popleta.

Kéž se brzy najde a ho již nikdy neztratím.

Řešení úlohy

Najdi všechny částice:

Částice

Ztratil jsem batoh.

Což mám tak děravou hlavu, že si nepamatuji kde?

Máma říká, že jsem prý zapomnětlivý popleta.

Kéž se brzy najde a ho již nikdy neztratím.

Řeš úlohy