Učitelé a rodiče

Částice uvozují samostatné věty. Pomocí částic ve větě na něco upozorňujeme.

  1. Částice tázací: jestlipak
  2. Částice apelové žádací: ať
  3. Částice apelové přací: kéž
  4. Částice modální: možná, asi, nejspíš, zajisté, jistě, jestlipak
  5. Částice intenzifikační: velmi, velice, příliš
  6. Částice vytýkací: jen, také, třeba, teprve, pouze, přímo
  7. Částice modifikační: přece, ale, prostě, snad, jen, klidně
  8. Částice odpověďové: ano, ne
  9. Částice negační: nikoli
  10. Částice větná adverbia: samozřejmě, bohužel, každopádně, naštěstí

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny částice. Když v textu částice není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechny částice:

Částice

Za vesnicí prý dříve tekl a bublal potůček.

Vlnky hopsaly přes kameny.

Prý tam byly žabky, raci nebo rybky.

Všechny děti se ve vodě rády koupou, ale kéž jsou opatrné.

se jim nic nestane.

Řešení úlohy

Najdi všechny částice:

Částice

Za vesnicí prý dříve tekl a bublal potůček.

Vlnky hopsaly přes kameny.

Prý tam byly žabky, raci nebo rybky.

Všechny děti se ve vodě rády koupou, ale kéž jsou opatrné.

se jim nic nestane.

Řeš úlohy