Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po L:
slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys, Lysá, Lysolaje, Volyně

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu L. Doplň i, í, y, ý po L do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po L, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

L?SINA,

VL?DNÁ,

ML?T MOUKU,

L?ŽAŘ,

ML?N,

PL?NOUT,

L?ŽNÍCI,

SL?ŠITELNÁ MELODIE,

TAL?Ř,

HOL?Č,

KOČKA SE L?SÁ,

ZAL?ŽOVAT SI,

L?CHÁ ČÍSL?CE,

OPL?VAT,

BL?SKAT SE,

PL?NULE

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po L, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

LYSINA, VLÍDNÁ, MLÍT MOUKU, LYŽAŘ, MLÝN, PLYNOUT, LYŽNÍCI, SLYŠITELNÁ MELODIE, TALÍŘ, HOLIČ, KOČKA SE LÍSÁ, ZALYŽOVAT SI, LICHÁ ČÍSLICE, OPLÝVAT, BLÝSKAT SE, PLYNULE

Řeš úlohy