Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po V:
vy, vykat, vysoký, vydra, výr, výskat, zvykat, žvýkat, výt, vyžle, povyk, výheň, cavyky, předpony vy-, vý-, Vysočany, Vyšehrad, Vyškov, Výtoň, Vyžlovka

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu V. Doplň i, í, y, ý po V do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

V?SKAT (LASKAT),

PRAV?DELNĚ,

V?DĚT,

V?TĚZ,

ZV?K,

ZAV?SKNOUT,

V?DLE,

VLK V?JE,

ZV?KLOST,

V?SKNUTÍ,

OBV?KLÉ,

V?JMENOVANÁ SLOVA,

V?SKAT VE VLASECH,

POV?ŠIT,

SALÁM V?SOČINA,

POV?K

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VÍSKAT (LASKAT), PRAVIDELNĚ, VIDĚT, VÍTĚZ, ZVYK, ZAVÝSKNOUT, VIDLE, VLK VYJE, ZVYKLOST, VÝSKNUTÍ, OBVYKLÉ, VYJMENOVANÁ SLOVA, VÍSKAT VE VLASECH, POVÝŠIT, SALÁM VYSOČINA, POVYK

Řeš úlohy