Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po V:
vy, vykat, vysoký, vydra, výr, výskat, zvykat, žvýkat, výt, vyžle, povyk, výheň, cavyky, předpony vy-, vý-, Vysočany, Vyšehrad, Vyškov, Výtoň, Vyžlovka

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu V. Doplň i, í, y, ý po V do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

V?KTOR,

OBV?KLÉ,

SALÁM V?SOČINA,

V?CHŘICE,

PŘEŽV?KOVAT,

V?SEL NA STĚNĚ,

POV?DKA,

POV?K,

V?TOŇ,

V?,

ZLOZV?K,

V?ŠŠÍ,

V?T VĚNEC,

V?NIT,

V?TR,

V?ŽKA (MALÁ VĚŽ)

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VIKTOR, OBVYKLÉ, SALÁM VYSOČINA, VICHŘICE, PŘEŽVYKOVAT, VISEL NA STĚNĚ, POVÍDKA, POVYK, VÝTOŇ, VY, ZLOZVYK, VYŠŠÍ, VÍT VĚNEC, VINIT, VÍTR, VÍŽKA (MALÁ VĚŽ)

Řeš úlohy