Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po V:
vy, vykat, vysoký, vydra, výr, výskat, zvykat, žvýkat, výt, vyžle, povyk, výheň, cavyky, předpony vy-, vý-, Vysočany, Vyšehrad, Vyškov, Výtoň, Vyžlovka

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu V. Doplň i, í, y, ý po V do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZV?KLOST,

V?ŠŠÍ,

V?DŘÍ,

V?ŠKA,

V?HEŇ,

CAV?KY,

V?SKNUTÍ,

ŽV?KAT,

PŘEV?ŠOVAT,

ZLOZV?K,

ZV?K,

V?LA&NBSP,AMÁLKA,

VODNÍ V?R,

V?NIT,

V?SOKÉ,

ZV?KAT

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZVYKLOST, VYŠŠÍ, VYDŘÍ, VÝŠKA, VÝHEŇ, CAVYKY, VÝSKNUTÍ, ŽVÝKAT, PŘEVYŠOVAT, ZLOZVYK, ZVYK, VÍLA ,AMÁLKA, VODNÍ VÍR, VINIT, VYSOKÉ, ZVYKAT

Řeš úlohy