Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po V:
vy, vykat, vysoký, vydra, výr, výskat, zvykat, žvýkat, výt, vyžle, povyk, výheň, cavyky, předpony vy-, vý-, Vysočany, Vyšehrad, Vyškov, Výtoň, Vyžlovka

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu V. Doplň i, í, y, ý po V do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

V?TOŇ,

V?SOKÉ,

V?KAT,

V?ŽLE,

ZLOZV?K,

V?NO,

V?ŠŠÍ,

V?,

ZV?ŠIT,

POV?K,

ZV?K,

V?ŠKA,

V?SKAT (PIŠTĚT),

PŘEŽV?KOVAT,

ZV?KAT,

V?TR

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po V, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VÝTOŇ, VYSOKÉ, VYKAT, VYŽLE, ZLOZVYK, VÍNO, VYŠŠÍ, VY, ZVÝŠIT, POVYK, ZVYK, VÝŠKA, VÝSKAT (PIŠTĚT), PŘEŽVYKOVAT, ZVYKAT, VÍTR

Řeš úlohy