Učitelé a rodiče

Příslovce vyjadřují různé bližší okolnosti dejů nebo vlastností: určení místa (Kde? Kam? Okdud?), času (Kdy? Odkdy? Dokdy?), způsobu (Jak?), míry (Jak mnoho?) nebo příčiny (Proč?).

  1. Příslovce času: dnes, zítra, včera, ráno, večer, vždy, dlohou, již...
  2. Příslovce místa: nahoru, dolů, vlevo, vpravo, uprostřed, naproti...
  3. Příslovce způsobu: dobře, špatně, rychle, pomalu, smutno, veselo, jemně, například...
  4. Příslovce příčiny: náhodou...
  5. Příslovce míry: hodně, málo, úplně, velmi, téměř...
  6. Zájmenná příslovce ukazovací: zde, tam, tudy...
  7. Zájmenná příslovce tázací: kde, kam, kudy...
  8. Zájmenná příslovce vztažná: jak, proč...
  9. Zájmenná příslovce neurčitá: někde, někdy, někam...
  10. Zájmenná příslovce záporná: nikde, nikdy, nikam...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechna příslovce. Když v textu příslovce není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna příslovce:

Příslovce

Mám kamaráda ve sportovním kroužku.

Sportujeme dobře.

Jezdíme blízko i daleko na všechny turnaje.

Pořádáme tábor.

Důkladně se připravíme.

Odjezd očekáváme netrpělivě.

Vezmeme s sebou všechny sportovní potřeby.

Celé dny jsme venku.

Řešení úlohy

Najdi všechna příslovce:

Příslovce

Mám kamaráda ve sportovním kroužku.

Sportujeme dobře.

Jezdíme blízko i daleko na všechny turnaje.

Pořádáme tábor.

Důkladně se připravíme.

Odjezd očekáváme netrpělivě.

Vezmeme s sebou všechny sportovní potřeby.

Celé dny jsme venku.

Řeš úlohy