Učitelé a rodiče

Příslovce vyjadřují různé bližší okolnosti dejů nebo vlastností: určení místa (Kde? Kam? Okdud?), času (Kdy? Odkdy? Dokdy?), způsobu (Jak?), míry (Jak mnoho?) nebo příčiny (Proč?).

  1. Příslovce času: dnes, zítra, včera, ráno, večer, vždy, dlohou, již...
  2. Příslovce místa: nahoru, dolů, vlevo, vpravo, uprostřed, naproti...
  3. Příslovce způsobu: dobře, špatně, rychle, pomalu, smutno, veselo, jemně, například...
  4. Příslovce příčiny: náhodou...
  5. Příslovce míry: hodně, málo, úplně, velmi, téměř...
  6. Zájmenná příslovce ukazovací: zde, tam, tudy...
  7. Zájmenná příslovce tázací: kde, kam, kudy...
  8. Zájmenná příslovce vztažná: jak, proč...
  9. Zájmenná příslovce neurčitá: někde, někdy, někam...
  10. Zájmenná příslovce záporná: nikde, nikdy, nikam...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechna příslovce. Když v textu příslovce není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna příslovce:

Příslovce

Holčička nosí světle červené šortky.

Ráno si na nohy rychle obula bílé cvičky.

Barvu vlasů tmavě černou.

Vesele skáče na trampolíně.

Jiné děti si hlasitě hrají venku na hřišti.

Opatrně lezou po umělé stěně a zručně staví hrady z písku.

Řešení úlohy

Najdi všechna příslovce:

Příslovce

Holčička nosí světle červené šortky.

Ráno si na nohy rychle obula bílé cvičky.

Barvu vlasů má tmavě černou.

Vesele skáče na trampolíně.

Jiné děti si hlasitě hrají venku na hřišti.

Opatrně lezou po umělé stěně a zručně staví hrady z písku.

Řeš úlohy