Učitelé a rodiče

Spojky spojují slova nebo věty.

Například: a, i, ani, ale, nebo, protože, aby, když, třebaže, že, avšak, jenže, anebo, až, než, kdyby, poněvadž...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny spojky. Když v textu spojka není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechny spojky:

Spojky

Delfíni nejsou ryby, ale savci.

Přestože nepotřebují pít vodu, získávají ji z ryb nebo z chobotnic.

Když pozorujete delfíny, dodržujte pravidla.

Kolem delfínů mohou být jen tři lodě a musí mít vypnutý motor.

Každý ví, že se na delfíny nesmí sahat.

Do moře neházejte sáčky ani jiné předměty, protože by je mohli delfíni spolknout.

Řešení úlohy

Najdi všechny spojky:

Spojky

Delfíni nejsou ryby, ale savci.

Přestože nepotřebují pít vodu, získávají ji z ryb nebo z chobotnic.

Když pozorujete delfíny, dodržujte pravidla.

Kolem delfínů mohou být jen tři lodě a musí mít vypnutý motor.

Každý ví, že se na delfíny nesmí sahat.

Do moře neházejte sáčky ani jiné předměty, protože by je mohli delfíni spolknout.

Řeš úlohy