Učitelé a rodiče

Písmeno ú píšeme:

  1. na začátku slova [od druhého ročníku]
  2. u odvozených slov po předponě: vyúčtování [od třetího ročníku]
  3. na začátku druhého členu složených slov: trojúhelníky [od třetího ročníku]
  4. v zvukomalebných citoslovcích: vrkú [od třetího ročníku]
  5. v některých slovech cizího původu: túra [od třetího ročníku]

Písmeno ů píšeme:

  1. uvnitř a na konci českých slov [od druhého ročníku]
  2. v koncovkách podstatných a přídavných jmen [od druhého ročníku]

Jak řešit úlohu:

Doplň u, ú, ů do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: u, ú, ů, 1, 2 nebo 3.

Ukázka úlohy

DOPLŇ u ú ů, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VRT?LNÍK,

MNOHO Z?B?,

P?DA,

OCH?TNAT,

?ŽITEČNÝ,

M?J,

OC?N,

?HLÍ,

PŘEZ?VKY,

K?RA PĚTI STROM?,

?TÍKAT,

?SPORY,

VÍCE?ČELOVÝ,

ŽAL?DEK,

L?ŽKO,

CHL?PATÝ

Řešení úlohy

DOPLŇ u ú ů, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VRTULNÍK, MNOHO ZUBŮ, PŮDA, OCHUTNAT, UŽITEČNÝ, MŮJ, OCÚN, UHLÍ, PŘEZŮVKY, KŮRA PĚTI STROMŮ, UTÍKAT, ÚSPORY, VÍCEÚČELOVÝ, ŽALUDEK, LŮŽKO, CHLUPATÝ

Řeš úlohy