Učitelé a rodiče

Písmeno ú píšeme:

  1. na začátku slova [od druhého ročníku]
  2. u odvozených slov po předponě: vyúčtování [od třetího ročníku]
  3. na začátku druhého členu složených slov: trojúhelníky [od třetího ročníku]
  4. v zvukomalebných citoslovcích: vrkú [od třetího ročníku]
  5. v některých slovech cizího původu: túra [od třetího ročníku]

Písmeno ů píšeme:

  1. uvnitř a na konci českých slov [od druhého ročníku]
  2. v koncovkách podstatných a přídavných jmen [od druhého ročníku]

Jak řešit úlohu:

Doplň u, ú, ů do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: u, ú, ů, 1, 2 nebo 3.

Ukázka úlohy

DOPLŇ u ú ů, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

MAL?JE,

K?ŇKAT,

B?DÍK,

N?Ž,

?STA,

POK?TA,

M?J,

F?NĚT,

?PĚT,

P?JČIT,

P?ŠKA,

D?M,

D?CHODCE,

SL?NĚ,

Z?ŽIT,

?TRATA

Řešení úlohy

DOPLŇ u ú ů, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

MALUJE, KUŇKAT, BUDÍK, NŮŽ, ÚSTA, POKUTA, MŮJ, FUNĚT, ÚPĚT, PŮJČIT, PUŠKA, DŮM, DŮCHODCE, SLŮNĚ, ZÚŽIT, ÚTRATA

Řeš úlohy