Učitelé a rodiče

Písmeno ú píšeme:

  1. na začátku slova [od druhého ročníku]
  2. u odvozených slov po předponě: vyúčtování [od třetího ročníku]
  3. na začátku druhého členu složených slov: trojúhelníky [od třetího ročníku]
  4. v zvukomalebných citoslovcích: vrkú [od třetího ročníku]
  5. v některých slovech cizího původu: túra [od třetího ročníku]

Písmeno ů píšeme:

  1. uvnitř a na konci českých slov [od druhého ročníku]
  2. v koncovkách podstatných a přídavných jmen [od druhého ročníku]

Jak řešit úlohu:

Doplň u, ú, ů do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: u, ú, ů, 1, 2 nebo 3.

Ukázka úlohy

DOPLŇ u ú ů, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

L?ŽKO,

L?ŽKO,

Z?STAT,

?DO,

M?Ž,

B?DKA,

D?VĚRA,

H?RÁ,

NĚKOLIK ZÁMK?,

?PROSTŘED,

PR?PLAV,

M?ŽE,

VY?ČTOVÁNÍ,

K?CHAŘI,

?ČES,

K?RA PĚTI STROM?

Řešení úlohy

DOPLŇ u ú ů, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

LŮŽKO, LŮŽKO, ZŮSTAT, DŽUDO, MUŽ, BUDKA, DŮVĚRA, HURÁ, NĚKOLIK ZÁMKŮ, UPROSTŘED, PRŮPLAV, MŮŽE, VYÚČTOVÁNÍ, KUCHAŘI, ÚČES, KŮRA PĚTI STROMŮ

Řeš úlohy