Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po B:
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Bylany, Hrabyně, Kobylisy, Příbyslav, Zbyněk, Zbyšek

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu B. Doplň i, í, y, ý po B do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KOB?LKA,

DOB?T ÚSPĚCH,

NAB?JEČKA,

B?DLIŠTĚ,

AB?CH,

ZB?LO 5 JABLEK,

NAB?T MAJETEK,

POZB?T PENÍZE,

DOB?T HRAD,

ZB?STŘIT,

ODB?T PRÁCI,

B?DLIT,

AB?,

B?STROUŠKA,

ZB?T NEPŘÍTELE,

NAB?DNOUT

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KOBYLKA, DOBÝT ÚSPĚCH, NABÍJEČKA, BYDLIŠTĚ, ABYCH, ZBYLO 5 JABLEK, NABÝT MAJETEK, POZBÝT PENÍZE, DOBÝT HRAD, ZBYSTŘIT, ODBÝT PRÁCI, BYDLIT, ABY, BYSTROUŠKA, ZBÍT NEPŘÍTELE, NABÍDNOUT

Řeš úlohy