Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po B:
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Bylany, Hrabyně, Kobylisy, Příbyslav, Zbyněk, Zbyšek

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu B. Doplň i, í, y, ý po B do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DOB?VATEL,

PŘEB?TEK,

AUTOMOB?L,

NAB?T PISTOLI,

CHLUB?T SE,

TRUB?ČKA,

DOB?T/UTLOUCI,

BAB?KA,

OB?LÍ,

ODB?T PRÁCI,

PŮJDEM POB?T NA HORÁCH,

NA B?DLU SEDÍ PTÁČEK,

B?LINA,

BLAHOB?T,

VESNICE HRAB?NĚ,

KLUB?ČKO

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DOBYVATEL, PŘEBYTEK, AUTOMOBIL, NABÍT PISTOLI, CHLUBIT SE, TRUBIČKA, DOBÍT/UTLOUCI, BABYKA, OBILÍ, ODBÝT PRÁCI, PŮJDEM POBÝT NA HORÁCH, NA BIDLU SEDÍ PTÁČEK, BYLINA, BLAHOBYT, VESNICE HRABYNĚ, KLUBÍČKO

Řeš úlohy