Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po B:
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Bylany, Hrabyně, Kobylisy, Příbyslav, Zbyněk, Zbyšek

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu B. Doplň i, í, y, ý po B do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZB?SLAV,

ZB?TEK,

KOB?LKA,

DOB?T HRAD,

OB?DLENÁ ULICE,

POHÁDKOVÁ B?TOST,

ZAB?VAT SE,

ZB?STŘIT,

ODB?T PRÁCI,

DOB?VATEL,

B?STROST,

POZB?T PENÍZE,

ODB?T BALON,

VESNICE HRAB?NĚ,

ŽIVOB?TÍ,

OB?VAT DŮM

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZBYSLAV, ZBYTEK, KOBYLKA, DOBÝT HRAD, OBYDLENÁ ULICE, POHÁDKOVÁ BYTOST, ZABÝVAT SE, ZBYSTŘIT, ODBÝT PRÁCI, DOBYVATEL, BYSTROST, POZBÝT PENÍZE, ODBÍT BALON, VESNICE HRABYNĚ, ŽIVOBYTÍ, OBÝVAT DŮM

Řeš úlohy