Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po B:
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Bylany, Hrabyně, Kobylisy, Příbyslav, Zbyněk, Zbyšek

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu B. Doplň i, í, y, ý po B do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ODB?T/ODFLÁKNOUT PRÁCI,

POZB?T PENÍZE,

B?STŘINA,

KOB?LA,

NÁB?TEK,

TRUB?CE,

PŘIB?L JEDEN CESTUJÍCÍ,

PŘIB?SLAV,

BAB?KA,

NAB?JEČKA,

PŘIB?T HŘEB?K,

PŘEB?TEK,

AB?CH,

B?VALÁ KAMARÁDKA,

OB?ČEJ,

ZB?TEK

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ODBÝT/ODFLÁKNOUT PRÁCI, POZBÝT PENÍZE, BYSTŘINA, KOBYLA, NÁBYTEK, TRUBICE, PŘIBYL JEDEN CESTUJÍCÍ, PŘIBYSLAV, BABYKA, NABÍJEČKA, PŘIBÍT HŘEBÍK, PŘEBYTEK, ABYCH, BÝVALÁ KAMARÁDKA, OBYČEJ, ZBYTEK

Řeš úlohy