Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po M:
my, mýt, myslit, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš, Kamýk, Litomyšl, Nezamysl, Přemysl, Vysoké Mýto

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu M. Doplň i, í, y, ý po M do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DM?CHADLO,

OM?L,

ZM?JE,

CHEM?E,

SM?ŠENÉ ZBOŽÍ,

M?STR,

DVOJSM?SL,

SM?ČEC,

PRŮM?SL,

VYM?SLET,

ÚM?SL,

SM?SL,

HM?ZOŽRAVEC,

M?T PRAVDU,

PŘESM?ČKA,

M?KROFON

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

DMYCHADLO, OMYL, ZMIJE, CHEMIE, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, MISTR, DVOJSMYSL, SMYČEC, PRŮMYSL, VYMYSLET, ÚMYSL, SMYSL, HMYZOŽRAVEC, MÍT PRAVDU, PŘESMYČKA, MIKROFON

Řeš úlohy