Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po M:
my, mýt, myslit, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš, Kamýk, Litomyšl, Nezamysl, Přemysl, Vysoké Mýto

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu M. Doplň i, í, y, ý po M do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZAM?KAT,

DM?CHAT,

NEZAM?SL,

SM?SL,

VÝM?K,

M?DLIT,

SM?KAT,

PRŮM?SL,

M?NISTR,

M?VAL SEVERNÍ,

M?DLO,

HM?ZOŽRAVEC,

PŘEM?SL,

UM?VADLO,

DM?CHAT OHEŇ,

MEDVĚD M?VAL

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZAMYKAT, DMÝCHAT, NEZAMYSL, SMYSL, VÝMYK, MYDLIT, SMÝKAT, PRŮMYSL, MINISTR, MÝVAL SEVERNÍ, MÝDLO, HMYZOŽRAVEC, PŘEMYSL, UMYVADLO, DMÝCHAT OHEŇ, MEDVĚD MÝVAL

Řeš úlohy