Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po M:
my, mýt, myslit, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš, Kamýk, Litomyšl, Nezamysl, Přemysl, Vysoké Mýto

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu M. Doplň i, í, y, ý po M do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SM?ČEC,

ZM?ZET,

M?SLET,

M?ČKA,

SM?CH,

SM?K,

M?DLINKA,

M?TIT,

KAM?K,

HM?ZOŽRAVEC,

M?Č,

M?TO,

SKALNÍ M?S,

M?DLO,

VYM?SLET,

M?ŠLENKA

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SMYČEC, ZMIZET, MYSLET, MYČKA, SMÍCH, SMYK, MYDLINKA, MÝTIT, KAMÝK, HMYZOŽRAVEC, MÍČ, MÝTO, SKALNÍ MYS, MÝDLO, VYMYSLET, MYŠLENKA

Řeš úlohy