Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po M:
my, mýt, myslit, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš, Kamýk, Litomyšl, Nezamysl, Přemysl, Vysoké Mýto

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu M. Doplň i, í, y, ý po M do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

M?DLINKA,

DM?CHAT OHEŇ,

SM?ŠENÉ ZBOŽÍ,

M?TINA,

LITOM?ŠL,

SM?CHAT DOHROMADY,

M?CÍ HOUBA,

VÝM?K,

SM?ČKA,

MEDVĚD M?VAL,

M?VAL SEVERNÍ,

M?SLET,

ZM?JE,

OM?L,

HLEM?ŽĎ,

PRŮSM?K

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po M, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

MYDLINKA, DMÝCHAT OHEŇ, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, MÝTINA, LITOMYŠL, SMÍCHAT DOHROMADY, MYCÍ HOUBA, VÝMYK, SMYČKA, MEDVĚD MÝVAL, MÝVAL SEVERNÍ, MYSLET, ZMIJE, OMYL, HLEMÝŽĎ, PRŮSMYK

Řeš úlohy