Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po S:
syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat i usýchat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat, Bosyně, Sychrov, Syneč, Sýrovice

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu S. Doplň i, í, y, ý po S do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

LES?K,

S?MONA,

S?N,

BOS?NĚ U MĚLNÍKA,

S?RAŘ,

S?TOST,

PROS?NEC,

HRAD S?CHROV,

ZLOS?N,

S?RUP,

S?PAT&NBSP,PÍSEK,

S?KORA,

KAS?NO,

OBEC S?SLOV,

S?PAT&NBSP,(CHRAPTĚT),

MAS?VNÍ

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

LESÍK, SIMONA, SYN, BOSYNĚ U MĚLNÍKA, SÝRAŘ, SYTOST, PROSINEC, HRAD SYCHROV, ZLOSYN, SIRUP, SYPAT ,PÍSEK, SÝKORA, KASINO, OBEC SYSLOV, SÍPAT ,(CHRAPTĚT), MASIVNÍ

Řeš úlohy