Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po S:
syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat i usýchat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat, Bosyně, Sychrov, Syneč, Sýrovice

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu S. Doplň i, í, y, ý po S do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PŘES?LA,

S?RA (CHEMICKÝ PRVEK),

OS?KA,

S?ČEK,

ZÁS?P,

S?KAVKY,

S?PKÉ,

US?CHAT,

S?TÝ,

MAS?TÉ,

S?SEL,

S?R,

S?TOST,

S?ŘIDLO,

US?NAT,

POS?LAT

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PŘESILA, SÍRA (CHEMICKÝ PRVEK), OSIKA, SÝČEK, ZÁSYP, SYKAVKY, SYPKÉ, USYCHAT, SYTÝ, MASITÉ, SYSEL, SÝR, SYTOST, SYŘIDLO, USÍNAT, POSÍLAT

Řeš úlohy