Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po S:
syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat i usýchat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat, Bosyně, Sychrov, Syneč, Sýrovice

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu S. Doplň i, í, y, ý po S do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

S?LÁK,

S?ČÁK,

S?KOŘICE,

HRAD S?CHROV,

S?ŘIDLO,

ZÁS?P,

BOS?NĚ U MĚLNÍKA,

POS?LIT,

KYSELINA S?ROVÁ,

S?LNICE,

S?TOST,

S?NÁČEK,

S?KOT,

PROS?NEC,

MAS?TÉ,

ZÁS?P

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SILÁK, SYČÁK, SÝKOŘICE, HRAD SYCHROV, SYŘIDLO, ZÁSYP, BOSYNĚ U MĚLNÍKA, POSÍLIT, KYSELINA SÍROVÁ, SILNICE, SYTOST, SYNÁČEK, SYKOT, PROSINEC, MASITÉ, ZÁSYP

Řeš úlohy