Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Rozděl slova na slabiky.

Ukázka úlohy

Rozděl slova na slabiky:

l|e|t|a|d|ý|l|k|o
r|u|k|a|v|i|c|e
o|k|u|r|k|y

Řešení úlohy

Rozděl slova na slabiky:

le|ta|dýl|ko
ru|ka|vi|ce
o|kur|ky

Řeš úlohy