Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Rozděl slova na slabiky.

Ukázka úlohy

Rozděl slova na slabiky:

u|l|i|c|e
p|ů|d|a
M|o|r|a|v|a

Řešení úlohy

Rozděl slova na slabiky:

u|li|ce
|da
Mo|ra|va

Řeš úlohy