Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Rozděl slova na slabiky.

Ukázka úlohy

Rozděl slova na slabiky:

K|r|k|o|n|o|š|e
z|m|r|z|l|i|n|a
d|o|p|o|r|u|č|e|n|í

Řešení úlohy

Rozděl slova na slabiky:

Kr|ko|no|še
zmrz|li|na
do|po|ru|če|

Řeš úlohy