Učitelé a rodiče

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, nebo jejich význam jinak blíže určují s podstatnými jmény, k nimž patří. Odpovídají na otázky Jaký? (modrý) Jaká? (hezká) Jaké? (nové) Který? (poslední) Čí? (matčin)

Například: anglický, bílý, blátivý, bledý, bohatý, bojácný, celý, cizí, černý, čerstvý, červený, čiperný, čistý, krásná, krátká, křivá, kulatá, kyselá, lakomá, nedočkavá, německá, nemocná, němá, poslední, prázdné, překvapené, rohaté, rovné, růžové, rudé, rychlé, řídké, samostatné, silné, slabé, sladké, slané...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechna přídavná jména. Když v textu přídavné jméno není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna přídavná jména:

Přídavná jména

Za vesnicí tekl divoký potůček. Rychlé vlnky hopsaly přes oblé kameny. Potok čistou vodu. Žijí tu zelené žabky, malí raci a hbité rybky. Dívky u potoka pletou pampeliškové věnečky a kluci pouští dřevěné loďky. Všechny malé děti se v čisté vodě rády koupou.

Řešení úlohy

Najdi všechna přídavná jména:

Přídavná jména

Za vesnicí tekl divoký potůček. Rychlé vlnky hopsaly přes oblé kameny. Potok má čistou vodu. Žijí tu zelené žabky, malí raci a hbité rybky. Dívky u potoka pletou pampeliškové věnečky a kluci pouští dřevěné loďky. Všechny malé děti se v čisté vodě rády koupou.

Řeš úlohy