Učitelé a rodiče

Tvrdé y píšeme po tvrdých souhláskach: H, CH, K, R, D, T, N. [od druhého ročníku]

Měkké i píšeme po měkkých souhláskach: C, Č, Ď, J, Ň, Ř, Š, Ť, Ž. [od druhého ročníku]

Existují výjimky, kdy po tvrdé souhlásce následuje měkké i: historie [od třetího ročníku]

Existují výjimky, kdy po měkké souhlásce následuje tvrdé y: cyklista [od třetího ročníku]

Tvrdé y píšeme ve vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z (Befeleme, pes se veze.).
V ostatních případech píšeme po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z měkké i. [od třetího ročníku]

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

j?nak,

nož?k,

zástupk?ně,

kron?ka,

vrabc?,

dřevěn? plot,

koled?,

č?nka,

drsn??tel,

štěst?,

k?tara,

hlubok? r?bn?k,

?,

česk? herec,

č?šn?k,

harmon?ka

Řešení úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

jinak, nožík, zástupkyně, kronika, vrabci, dřevěný plot, koledy, činka, drsný učitel, štěstí, kytara, hluboký rybník, uši, český herec, číšník, harmonika

Řeš úlohy