Učitelé a rodiče

Tvrdé y píšeme po tvrdých souhláskach: H, CH, K, R, D, T, N. [od druhého ročníku]

Měkké i píšeme po měkkých souhláskach: C, Č, Ď, J, Ň, Ř, Š, Ť, Ž. [od druhého ročníku]

Existují výjimky, kdy po tvrdé souhlásce následuje měkké i: historie [od třetího ročníku]

Existují výjimky, kdy po měkké souhlásce následuje tvrdé y: cyklista [od třetího ročníku]

Tvrdé y píšeme ve vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z (Befeleme, pes se veze.).
V ostatních případech píšeme po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z měkké i. [od třetího ročníku]

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

hrudn?k,

důlež?t? telefon,

č?pern? hoš?k,

n?zk? plat,

suš? prádlo,

d?chat,

bohat? člověk,

st?ská se mu,

h?ždě,

důlež?t? telefon,

medvěd?,

vět?,

druh? den,

š?rok?,

sladk? med,

r?ba

Řešení úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

hrudník, důležitý telefon, čiperný hošík, nízký plat, suší prádlo, dýchat, bohatý člověk, stýská se mu, hýždě, důležitý telefon, medvědi, věty, druhý den, široký, sladký med, ryba

Řeš úlohy