Učitelé a rodiče

Tvrdé y píšeme po tvrdých souhláskach: H, CH, K, R, D, T, N. [od druhého ročníku]

Měkké i píšeme po měkkých souhláskach: C, Č, Ď, J, Ň, Ř, Š, Ť, Ž. [od druhého ročníku]

Existují výjimky, kdy po tvrdé souhlásce následuje měkké i: historie [od třetího ročníku]

Existují výjimky, kdy po měkké souhlásce následuje tvrdé y: cyklista [od třetího ročníku]

Tvrdé y píšeme ve vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z (Befeleme, pes se veze.).
V ostatních případech píšeme po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z měkké i. [od třetího ročníku]

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

t?cho,

pláštěnk?,

sn?h,

otevřen? obchod,

stuh?,

obrovsk? dům,

d?vočák,

paroh?,

prsten?,

stavebn?ce,

č?st?t,

h?ká,

papr?ka,

ž?zeň,

h?stor?e,

kukuř?ce

Řešení úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

ticho, pláštěnky, sníh, otevřený obchod, stuhy, obrovský dům, divočák, parohy, prsteny, stavebnice, čistit, hýká, paprika, žízeň, historie, kukuřice

Řeš úlohy