Učitelé a rodiče

Tvrdé y píšeme po tvrdých souhláskach: H, CH, K, R, D, T, N. [od druhého ročníku]

Měkké i píšeme po měkkých souhláskach: C, Č, Ď, J, Ň, Ř, Š, Ť, Ž. [od druhého ročníku]

Existují výjimky, kdy po tvrdé souhlásce následuje měkké i: historie [od třetího ročníku]

Existují výjimky, kdy po měkké souhlásce následuje tvrdé y: cyklista [od třetího ročníku]

Tvrdé y píšeme ve vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z (Befeleme, pes se veze.).
V ostatních případech píšeme po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z měkké i. [od třetího ročníku]

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

kor?to,

náramk?,

r?chle,

d?vadlo,

stavebn?ce,

každ? účastn?k,

pavuč?na,

d?vok?,

dlouh? prut,

sklen?čk?,

koř?nek,

d?voká,

r?t?ř,

d?chat,

žác?,

kr?chle

Řešení úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

koryto, náramky, rychle, divadlo, stavebnice, každý účastník, pavučina, divoký, dlouhý prut, skleničky, kořínek, divoká, rytíř, dýchat, žáci, krychle

Řeš úlohy