Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po P:
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, pyj, Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu P. Doplň i, í, y, ý po P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SLEP?T LEP?DLEM,

POP?S,

NETOP?R,

P?SMENO,

P?TEL,

P?ŠKOT,

PTAKOP?SK,

KUJME P?KLE,

ZP?VAT,

ZAP?CHNUTÉ,

P?SEK,

P?R,

P?R,

KAP?TÁN,

HRÁT NA P?KOLU,

P?TNÁ VODA

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

SLEPIT LEPIDLEM, POPIS, NETOPÝR, PÍSMENO, PYTEL, PIŠKOT, PTAKOPYSK, KUJME PIKLE, ZPÍVAT, ZAPÍCHNUTÉ, PÍSEK, PÝR, PÝR, KAPITÁN, HRÁT NA PIKOLU, PITNÁ VODA

Řeš úlohy