Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po P:
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, pyj, Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu P. Doplň i, í, y, ý po P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

P?L NA KVĚTINÁCH,

P?R,

P?RKO,

KLOP?TAT,

NAP?NAVÁ,

HRÁT NA P?KOLU,

ZP?VAT,

POP?S,

P?SEŇ,

P?TNÁ VODA,

SUDOKOP?TNÍK,

P?TLÁK,

P?VOŇKA,

OP?CE,

KRUP?COVÁ KAŠE,

OP?LOVAT KVĚTINU

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PYL NA KVĚTINÁCH, PÝR, PÍRKO, KLOPÝTAT, NAPÍNAVÁ, HRÁT NA PIKOLU, ZPÍVAT, POPIS, PÍSEŇ, PITNÁ VODA, SUDOKOPYTNÍK, PYTLÁK, PIVOŇKA, OPICE, KRUPICOVÁ KAŠE, OPYLOVAT KVĚTINU

Řeš úlohy