Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po P:
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, pyj, Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu P. Doplň i, í, y, ý po P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

P?RKO,

NETOP?R,

KAP?TÁN,

SUDOKOP?TNÍK,

P?LA P?VO,

DŘEVĚNÁ P?LINA,

OP?CE,

P?CHAVKA,

P?KAT ZA HŘÍCH,

P?ŘIT SE,

KLOP?TNUTÍ,

P?TNÁ VODA,

PŘEP?CH,

ZP?TOVAT,

TŘP?T,

KRUP?COVÁ KAŠE

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PÍRKO, NETOPÝR, KAPITÁN, SUDOKOPYTNÍK, PILA PIVO, DŘEVĚNÁ PILINA, OPICE, PÝCHAVKA, PYKAT ZA HŘÍCH, PÝŘIT SE, KLOPÝTNUTÍ, PITNÁ VODA, PŘEPYCH, ZPYTOVAT, TŘPYT, KRUPICOVÁ KAŠE

Řeš úlohy