Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po P:
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, pyj, Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu P. Doplň i, í, y, ý po P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

P?CHNOUT SE DO PRSTU,

DŘEVĚNÁ P?LINA,

PAP?R,

KLOP?TAT,

STRAŠP?TEL,

SLEP?T LEP?DLEM,

P?ŘIT SE,

OP?LOVAT KVĚTINU,

NETOP?R,

SUDOKOP?TNÍK,

KUJME P?KLE,

ČEP?ŘIT SE,

SP?TIHNĚV,

TŘP?TKA,

TŘP?TIT SE,

P?SK

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PÍCHNOUT SE DO PRSTU, DŘEVĚNÁ PILINA, PAPÍR, KLOPÝTAT, STRAŠPYTEL, SLEPIT LEPIDLEM, PÝŘIT SE, OPYLOVAT KVĚTINU, NETOPÝR, SUDOKOPYTNÍK, KUJME PIKLE, ČEPÝŘIT SE, SPYTIHNĚV, TŘPYTKA, TŘPYTIT SE, PYSK

Řeš úlohy