Učitelé a rodiče

Číslovky jsou slova významu číselného, označují počet (Kolik?), pořadí (Kolikátý?), počet druhů a podobně.

  1. Číslovky neurčité: několik, několikátý, několikrát, málo, moc, mnoho...
  2. Číslovky základní: 2, dva, polovina, několik, mnoho...
  3. Číslovky řadové: 2., druhý, podruhé...
  4. Číslovky souborové: dvoje...
  5. Číslovky druhové: dvojí, obojí...
  6. Číslovky násobné: dvojnásobný, dvakrát, několikrát, mnohokrát...
  7. Číslovky podílné: po dvou, po několika...

Pozor, slovo poslední není číslovka ale přídavné jméno.

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny číslovky. Když v textu číslovka není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechny číslovky:

Číslovky

Mám mnoho kamarádů ve sportovním kroužku.

Je nás v něm devatenáct.

Jsme velcí sportovci.

Jezdíme na několik turnajů.

O prázdninách pořádáme jeden tábor.

Připravíme si deset stanů, dvacet spacáků, nádobí a mnoho jídla.

Řešení úlohy

Najdi všechny číslovky:

Číslovky

Mám mnoho kamarádů ve sportovním kroužku.

Je nás v něm devatenáct.

Jsme velcí sportovci.

Jezdíme na několik turnajů.

O prázdninách pořádáme jeden tábor.

Připravíme si deset stanů, dvacet spacáků, nádobí a mnoho jídla.

Řeš úlohy