Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

K danému kořenu slova vymysli co nejvíce slov příbuzných. Tvoř je tak, že přidáš předponu, nebo příponu, případně předponu i příponu zároveň.

  1. U podstatných jmen napiš slovo v 1. pádě jednotného čísla.
  2. U přídavných jmen napiš slovo v mužském rodě v 1. pádě jednotného čísla.
  3. Sloveso zapiš v neurčitku.

Ukázka úlohy

Vymysli slova s kořenem: "voz"

1.
2.
3.

Řešení úlohy

Vymysli slova s kořenem: "voz"

1.voz
2.vozík
3.vozit
4.vozník
5.voz
6.voz
7.převozník
8.přívoz
9.dovoz
10.vozový
11.vozidlo
12.podvozek
13.vozka
14.odvoz
15.převoz
16.vozovna
17.voz
18.rozvoz

Řeš úlohy