Učitelé a rodiče

Citoslovce vyjadřují nálady, city a vůli mluvčího nebo označují hlasy, pohyby, nálady, pocity a zvuky.

Například: ach, fuj, haló, haf, mňáu, buch, prásk, vrr, cukrú, hop...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny citoslovce. Když v textu citoslovce není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Uff, je konec prázdnin.

Donesl jsem domů kufr, fuj, je těžký.

Bác, buch, hodil jsem ho na zem.

Haló, mami, pomůžeš mi?

Pst, nekřič tolik, bráška spí.

Ó, promiň, pst, mlčím.

Řešení úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Uff, je konec prázdnin.

Donesl jsem domů kufr, fuj, je těžký.

Bác, buch, hodil jsem ho na zem.

Haló, mami, pomůžeš mi?

Pst, nekřič tolik, bráška spí.

Ó, promiň, pst, už mlčím.

Řeš úlohy