Učitelé a rodiče

Citoslovce vyjadřují nálady, city a vůli mluvčího nebo označují hlasy, pohyby, nálady, pocity a zvuky.

Například: ach, fuj, haló, haf, mňáu, buch, prásk, vrr, cukrú, hop...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny citoslovce. Když v textu citoslovce není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Za vesnicí bublal potůček.

Vlnky žbluňk přes kameny.

“Hurá, jsou tu žabky, raci a rybky.

Ó, to je krása! Pst, je nevyplašíš!”

Řešení úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Za vesnicí bublal potůček.

Vlnky žbluňk přes kameny.

“Hurá, jsou tu žabky, raci a rybky.

Ó, to je krása! Pst, ať je nevyplašíš!”

Řeš úlohy