Učitelé a rodiče

Citoslovce vyjadřují nálady, city a vůli mluvčího nebo označují hlasy, pohyby, nálady, pocity a zvuky.

Například: ach, fuj, haló, haf, mňáu, buch, prásk, vrr, cukrú, hop...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny citoslovce. Když v textu citoslovce není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Holčička skáče na trampolíně hop, hop.

Jiné děti si kopou na hřišti kop.

Bum, prásk, nastala kolize a dvě děti se srazily.

Au, volají, haló, pomozte nám.

Uff, přišli dospělí a zachránili je.

Řešení úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Holčička skáče na trampolíně hop, hop.

Jiné děti si kopou na hřišti kop.

Bum, prásk, nastala kolize a dvě děti se srazily.

Au, volají, haló, pomozte nám.

Uff, přišli dospělí a zachránili je.

Řeš úlohy