Učitelé a rodiče

Citoslovce vyjadřují nálady, city a vůli mluvčího nebo označují hlasy, pohyby, nálady, pocity a zvuky.

Například: ach, fuj, haló, haf, mňáu, buch, prásk, vrr, cukrú, hop...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny citoslovce. Když v textu citoslovce není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Včera jsem viděl delfíny.

Ó to byla krása.

Vydávali zvláštní zvuky.

Znělo to jako písk, písk, písk.

Vždy vyfrkli vodu: Bubly, střík.

Jeden strčil do naší lodi.

Fuj, to jsem se lekl.

Zavolal jsem na něj: “Haló delfíne, hej, to nedělej.”

Řešení úlohy

Najdi všechna citoslovce:

Citoslovce

Včera jsem viděl delfíny.

Ó to byla krása.

Vydávali zvláštní zvuky.

Znělo to jako písk, písk, písk.

Vždy vyfrkli vodu: Bubly, střík.

Jeden strčil do naší lodi.

Fuj, to jsem se lekl.

Zavolal jsem na něj: “Haló delfíne, hej, to už nedělej.”

Řeš úlohy