Učitelé a rodiče

Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo osoby, zvířata, věci a podobně nebo na ně ukazují.

  1. Zájmena osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony...
  2. Zájmena ukazovací: ten, tá, to, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám...
  3. Zájmena přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich...
  4. Zájmena tázací: kdo, co, jaký, který, čí...
  5. Zájmena záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný...
  6. Zájmena neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, kdosi, cosi, všechen, každý...
  7. Zájmena úplnostní: všichni, každý...
  8. Zájmena vyjadřující totožnost: týž, samý...
  9. Zájmena zvratná: se, si, svůj...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechna zájmena. Když v textu zájmeno není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna zájmena:

Zájmena

Za vesnicí tekl náš potůček.

Vlnky hopsaly přes jeho kameny.

On čistou vodu.

Žijí tu žabky, raci a rybky.

si u potoka pletu věnečky a můj bratr si pouští loďky.

Všechny děti se tam rády koupou.

Řešení úlohy

Najdi všechna zájmena:

Zájmena

Za vesnicí tekl náš potůček.

Vlnky hopsaly přes jeho kameny.

On má čistou vodu.

Žijí tu žabky, raci a rybky.

si u potoka pletu věnečky a můj bratr si pouští loďky.

Všechny děti se tam rády koupou.

Řeš úlohy