Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po Z:
brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu Z. Doplň i, í, y, ý po Z do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

BRZ?ČKO,

JAZ?K,

PLAZ?T SE,

HONZ?K,

CIZ?,

KOZ?ČKA,

Z?SK,

KAMZ?K,

LOJZ?K,

JAZ?KOTVORNĚ,

ROZ?NKA,

JAZ?LKA,

JAZ?KOVĚDA,

CIZ?NA,

Z?SKAT,

DORAZ?T

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

BRZIČKO, JAZYK, PLAZIT SE, HONZÍK, CIZÍ, KOZIČKA, ZISK, KAMZÍK, LOJZÍK, JAZYKOTVORNĚ, ROZINKA, JAZYLKA, JAZYKOVĚDA, CIZINA, ZÍSKAT, DORAZIT

Řeš úlohy