Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po Z:
brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu Z. Doplň i, í, y, ý po Z do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ORAZ?TKOVAT,

Z?VAT ÚNAVOU,

JAZ?LKA,

CIZ?NA,

BRZ?ČKO,

JAZ?ČEK,

KOZ?ČKA,

ROZ?NKA,

LOJZ?K,

DORAZ?T,

MUZ?KA,

PLAZ?T SE,

NAZ?VAT,

Z?TRA,

Z?SK,

Z?NEK

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ORAZÍTKOVAT, ZÍVAT ÚNAVOU, JAZYLKA, CIZINA, BRZIČKO, JAZÝČEK, KOZIČKA, ROZINKA, LOJZÍK, DORAZIT, MUZIKA, PLAZIT SE, NAZÝVAT, ZÍTRA, ZISK, ZINEK

Řeš úlohy