Učitelé a rodiče

Vyjmenovaná slova po Z:
brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

Jak řešit úlohu:

Cvičení na vyjmenovaná slova po písmenu Z. Doplň i, í, y, ý po Z do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

OZ?VAT SE,

PLAZ?T SE,

Z?SKAT,

JAZ?KOTVORNĚ,

BRZ?,

Z?SK,

JAZ?ČEK,

HONZ?K,

BRZ?ČKO,

JAZ?LKA,

DORAZ?T,

KAMZ?K,

JAZ?KOVĚDA,

NAZ?VAT,

LOJZ?K,

JAZ?K

Řešení úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

OZÝVAT SE, PLAZIT SE, ZÍSKAT, JAZYKOTVORNĚ, BRZY, ZISK, JAZÝČEK, HONZÍK, BRZIČKO, JAZYLKA, DORAZIT, KAMZÍK, JAZYKOVĚDA, NAZÝVAT, LOJZÍK, JAZYK

Řeš úlohy