Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Vylušti tajenku. Pro každý řádek křížovky máš jednu otázku. Odpověď zapiš po jednotlivých písmenkách do příslušného řádku. Po doplnění všech slov ti ve svislých barevných polích vyjde tajenka.

Ukázka úlohy

 
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Které zvíře se schovává do krunýře?
  2. Jídlo, které jíme ráno
  3. Jak se říká podzemní dráze?
  4. Ochranný oblek před deštěm

Řešení úlohy

 
 
 
1.
s
r
d
c
e
 
 
 
2.
ž
e
l
v
a
 
 
 
 
 
 
 
3.
s
n
í
d
a
n
ě
 
 
 
 
 
 
4.
h
o
u
s
e
n
k
a
 
 
 
 
5.
s
a
l
á
m
 
 
 
 
6.
m
e
t
r
o
 
 
 
 
 
 
 
7.
k
n
i
h
a
 
 
 
 
 
8.
p
l
á
š
t
ě
n
k
a
  1. Které zvíře se schovává do krunýře?
  2. Jídlo, které jíme ráno
  3. Jak se říká podzemní dráze?
  4. Ochranný oblek před deštěm

Řeš úlohy