Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Vylušti tajenku. Pro každý řádek křížovky máš jednu otázku. Odpověď zapiš po jednotlivých písmenkách do příslušného řádku. Po doplnění všech slov ti ve svislých barevných polích vyjde tajenka.

Ukázka úlohy

 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Jak se říká slovnímu druhu ukazujícímu na podstatná jména?
 2. Jak se jmenuje světadíl, kde je velká zima?
 3. Kdo nosil Budulínka na ocásku?
 4. Doplň název pohádky: Ošklivé ...
 5. Sportovní pomůcka, do které se kope
 6. Jedenácty měsíc v roce

Řešení úlohy

 
1.
z
á
j
m
e
n
a
 
 
 
2.
a
n
t
a
r
k
t
i
d
a
 
3.
l
i
š
k
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
k
á
č
á
t
k
o
 
 
 
5.
l
o
ď
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
m
í
č
 
 
 
 
7.
l
i
s
t
o
p
a
d
 
 
 
 
8.
o
k
u
r
k
a
 
 
 
 
 1. Jak se říká slovnímu druhu ukazujícímu na podstatná jména?
 2. Jak se jmenuje světadíl, kde je velká zima?
 3. Kdo nosil Budulínka na ocásku?
 4. Doplň název pohádky: Ošklivé ...
 5. Sportovní pomůcka, do které se kope
 6. Jedenácty měsíc v roce

Řeš úlohy