Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Vylušti tajenku. Pro každý řádek křížovky máš jednu otázku. Odpověď zapiš po jednotlivých písmenkách do příslušného řádku. Po doplnění všech slov ti ve svislých barevných polích vyjde tajenka.

Ukázka úlohy

 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Opak slova pozdě
 2. Pruhovaný africký „kůň”
 3. Kdo je hlavou našeho státu?
 4. Jaká je pádová otázka prvního pádu?
 5. Jak se říká slovnímu druhu, který vyjadřuje přání?
 6. Doplň název pohádky: Pat a ...
 7. Jak se říká slovnímu druhu popisujícímu vlastnosti?
 8. Dřívější název letiště Václava Havla
 9. Jaký druh ptáka je Krakonošova pomocnice?
 10. Zimní oděv na krk
 11. Mládě koně

Řešení úlohy

 
 
 
 
 
1.
b
r
z
y
 
 
 
 
 
 
 
2.
z
e
b
r
a
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
p
r
e
z
i
d
e
n
t
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
k
d
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
č
á
s
t
i
c
e
 
 
 
 
 
 
 
6.
m
a
t
 
 
 
 
 
 
 
7.
p
ř
í
d
a
v
n
á
 
j
m
é
n
a
 
8.
r
u
z
y
n
ě
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
s
o
j
k
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
š
á
l
a
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
h
ř
í
b
ě
 
 
 
 
 
 1. Opak slova pozdě
 2. Pruhovaný africký „kůň”
 3. Kdo je hlavou našeho státu?
 4. Jaká je pádová otázka prvního pádu?
 5. Jak se říká slovnímu druhu, který vyjadřuje přání?
 6. Doplň název pohádky: Pat a ...
 7. Jak se říká slovnímu druhu popisujícímu vlastnosti?
 8. Dřívější název letiště Václava Havla
 9. Jaký druh ptáka je Krakonošova pomocnice?
 10. Zimní oděv na krk
 11. Mládě koně

Řeš úlohy