Učitelé a rodiče

Předložky vyjadřují věcný význam teprve ve spojení s podstatným jménem nebo zájmenem, s nímž tvoří předložkový pád. Jsou to krátká slova před podstatnými nebo přídavnými jmény.

Například: na, v, ve, u, z, za, ze, do, k, ke, pod, nad, přes, před, o, od, do, okolo, mezi, mimo, vedle, pro...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechny předložky. Když v textu předložka není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechny předložky:

Předložky

Jmenuji se Albrecht.

Jdu se svým prostředním synem Petrem na oslavu.

V dlouhém průvodu jede unavené služebnictvo.

Sluhové nesou bohaté dary.

Služky ušily krásné šaty.

Pracovití kuchaři uvařili jídlo a upekli vyzdobené dorty.

Řešení úlohy

Najdi všechny předložky:

Předložky

Jmenuji se Albrecht.

Jdu se svým prostředním synem Petrem na oslavu.

V dlouhém průvodu jede unavené služebnictvo.

Sluhové nesou bohaté dary.

Služky ušily krásné šaty.

Pracovití kuchaři uvařili jídlo a upekli vyzdobené dorty.

Řeš úlohy