Učitelé a rodiče

Podstatná jména jsou názvy osob (řidič), zvířat (opice), věcí (pastelka), vlastností (ochota), dějů (běhání), vztahů (láska)... Můžeme si na ně ukázat - ten míč, ta dívka, to auto.

Například: vrátnice, jídelna, houba, rozvrh, počítadlo, kalendář, magnet, obrázek, stůl, lavice, fix, nástěnka, barvy, pastelky, nůžky, desky, plastelína, štětec, matka, otec, babička, dědeček, bratr, vnuk, vnučka...

Jak řešit úlohu:

V textu najdi a vyznač jen všechna podstatná jména. Když v textu podstatné jméno není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

Ukázka úlohy

Najdi všechna podstatná jména:

Podstatná jména

Po letních prázdninách jsem vybaloval cestovní zavazadla.

Říkám si, že je ta moje hnědá taška lehká.

Tašku jsem otevřel.

Velké překvapení bylo, že taška nebyla moje.

Přemýšlel jsem, kde je moje ztracené zavazadlo.

Najednou zazvonil zvonek u dveří.

Stál tam vysoký pán, kterému chyběla hnědá taška.

Měl ji na sedadle v autobuse a omylem ji vyměnil.

Taška se mi vrátila jen díky jmenovce s přesnou adresou.

Řešení úlohy

Najdi všechna podstatná jména:

Podstatná jména

Po letních prázdninách jsem vybaloval cestovní zavazadla.

Říkám si, že je ta moje hnědá taška lehká.

Tašku jsem otevřel.

Velké překvapení bylo, že taška nebyla moje.

Přemýšlel jsem, kde je moje ztracené zavazadlo.

Najednou zazvonil zvonek u dveří.

Stál tam vysoký pán, kterému chyběla hnědá taška.

Měl ji na sedadle v autobuse a omylem ji vyměnil.

Taška se mi vrátila jen díky jmenovce s přesnou adresou.

Řeš úlohy