Učitelé a rodiče

Připomenu ti:

 1. . Věta s tečkou je oznamovací.
  Větou oznamovací něco někomu oznamujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka.
 2. ! Věta s vykřičníkem je rozkazovací. U mírných rozkazů může být i tečka.
  Větou rozkazovací něco rozkazujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci vykřičník nebo, u mírnějších rozkazů, tečka.
 3. ? Věta s otazníkem je tázací.
  Větou tázací se na něco ptáme. Na konci je otazník.
 4. ., ! Na konci věty přací je nejčastěji tečka ale může být i vykřičník, větou si něco přejeme.
  Větou přací vyslovujeme přání. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka. Tuto větu často poznáš podle slov: ať, nechť, kéž.

Jak řešit úlohu:

Označ každou větu zda je oznamovací, rozkazovací, tázací nebo přací.

Pomůcka:
Druhy vět můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Označ všechny druhy vět:

oznamovací rozkazovací tázací přací

Půjdeme s rodiči do ZOO.

Jaká je tvá oblíbená barva?

Dávej pozor na auto!

Budeme si s Petrou hrát.

Kam půjdete na hřiště?

Kde jezdíte na saních?

Řešení úlohy

Označ všechny druhy vět:

oznamovací rozkazovací tázací přací

Půjdeme s rodiči do ZOO.

Jaká je tvá oblíbená barva?

Dávej pozor na auto!

Budeme si s Petrou hrát.

Kam půjdete na hřiště?

Kde jezdíte na saních?

Řeš úlohy