Učitelé a rodiče

Připomenu ti:

 1. . Věta s tečkou je oznamovací.
  Větou oznamovací něco někomu oznamujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka.
 2. ! Věta s vykřičníkem je rozkazovací. U mírných rozkazů může být i tečka.
  Větou rozkazovací něco rozkazujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci vykřičník nebo, u mírnějších rozkazů, tečka.
 3. ? Věta s otazníkem je tázací.
  Větou tázací se na něco ptáme. Na konci je otazník.
 4. ., ! Na konci věty přací je nejčastěji tečka ale může být i vykřičník, větou si něco přejeme.
  Větou přací vyslovujeme přání. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka. Tuto větu často poznáš podle slov: ať, nechť, kéž.

Jak řešit úlohu:

Označ každou větu zda je oznamovací, rozkazovací, tázací nebo přací.

Pomůcka:
Druhy vět můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Označ všechny druhy vět:

oznamovací rozkazovací tázací přací

Kdy půjdeme ven?

Kde je tady obchod?

Kéž by sněžilo!

Jak často ve škole zpíváte?

Jak se jmenuješ?

Dávej pozor na auto!

Řešení úlohy

Označ všechny druhy vět:

oznamovací rozkazovací tázací přací

Kdy půjdeme ven?

Kde je tady obchod?

Kéž by sněžilo!

Jak často ve škole zpíváte?

Jak se jmenuješ?

Dávej pozor na auto!

Řeš úlohy