Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ K VĚTÁM SPRÁVNÉ OBRÁZKY.

Ukázka úlohy

V LESE JE JELEN.  =  
    
ČTU KNIHU.  =  
    
VEJCE MÁ SKOŘÁPKU.  =  
    
ŽELVA MÁ KRUNÝŘ.  =  
    
PO SILNICI JEDE AUTO.  =  
    

Řešení úlohy

V LESE JE JELEN.  =  
 
ČTU KNIHU.  =  
 
VEJCE MÁ SKOŘÁPKU.  =  
 
ŽELVA MÁ KRUNÝŘ.  =  
 
PO SILNICI JEDE AUTO.  =  
 

Řeš úlohy