Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ K VĚTÁM SPRÁVNÉ OBRÁZKY.

Ukázka úlohy

NA STROMĚ ROSTOU JABLKA.  =  
    
TÁTA KOUPIL ŽLUTÉ BANÁNY.  =  
    
ČEKÁM NA VLAK NA NÁDRAŽÍ.  =  
    
ČTU KNIHU.  =  
    
NA MOŘI PLUJE LOĎ.  =  
    

Řešení úlohy

NA STROMĚ ROSTOU JABLKA.  =  
 
TÁTA KOUPIL ŽLUTÉ BANÁNY.  =  
 
ČEKÁM NA VLAK NA NÁDRAŽÍ.  =  
 
ČTU KNIHU.  =  
 
NA MOŘI PLUJE LOĎ.  =  
 

Řeš úlohy