Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ K VĚTÁM SPRÁVNÉ OBRÁZKY.

Ukázka úlohy

MÁM NOVÝ KOPACÍ MÍČ.  =  
    
PIVO MÁ BÍLOU PĚNU.  =  
    
SLUNCE SVÍTÍ NA OBLOZE.  =  
    
NA ZDI VISÍ HODINY.  =  
    
PO SILNICI JEDE AUTO.  =  
    

Řešení úlohy

MÁM NOVÝ KOPACÍ MÍČ.  =  
 
PIVO MÁ BÍLOU PĚNU.  =  
 
SLUNCE SVÍTÍ NA OBLOZE.  =  
 
NA ZDI VISÍ HODINY.  =  
 
PO SILNICI JEDE AUTO.  =  
 

Řeš úlohy