Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ K VĚTÁM SPRÁVNÉ OBRÁZKY.

Ukázka úlohy

V NOCI SVÍTÍ MĚSÍC.  =  
    
KOHOUT DĚLÁ KYKYRYKÝ.  =  
    
KRÁVA DÁVÁ MLÉKO.  =  
    
ČOKOLÁDA JE MLÉČNÁ.  =  
    
TÁTA KOUPIL ŽLUTÉ BANÁNY.  =  
    

Řešení úlohy

V NOCI SVÍTÍ MĚSÍC.  =  
 
KOHOUT DĚLÁ KYKYRYKÝ.  =  
 
KRÁVA DÁVÁ MLÉKO.  =  
 
ČOKOLÁDA JE MLÉČNÁ.  =  
 
TÁTA KOUPIL ŽLUTÉ BANÁNY.  =  
 

Řeš úlohy