Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ KE SLOVU OBRÁZEK.

Ukázka úlohy

KOHOUT  =  
    
JELEN  =  
    
VEVERKA  =  
    
SLON  =  
    
KLOKAN  =  
    

Řešení úlohy

KOHOUT  =  
 
JELEN  =  
 
VEVERKA  =  
 
SLON  =  
 
KLOKAN  =  
 

Řeš úlohy