Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Seřaď písmena do správného pořadí, aby vzniklo slovo.

Ukázka úlohy

  • Á
  • Č
  • P

Řešení úlohy

  • Č
  • Á
  • P

Řeš úlohy