Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Seřaď písmena do správného pořadí, aby vzniklo slovo.

Ukázka úlohy

  • Ů
  • Ň
  • K

Řešení úlohy

  • K
  • Ů
  • Ň

Řeš úlohy