Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ K SOBĚ SPRÁVNÉ TVARY PÍSMEN.

Ukázka úlohy

 p 
 g 
 b 
 z 
 h 
B  = 
    
G  = 
    
P  = 
    
H  = 
    
Z  = 
    

Řešení úlohy

B  = 
 b
G  = 
 g
P  = 
 p
H  = 
 h
Z  = 
 z

Řeš úlohy