Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ K SOBĚ SPRÁVNÉ TVARY PÍSMEN.

Ukázka úlohy

 o 
 f 
 j 
 g 
 v 
V  = 
    
F  = 
    
G  = 
    
J  = 
    
O  = 
    

Řešení úlohy

V  = 
 v
F  = 
 f
G  = 
 g
J  = 
 j
O  = 
 o

Řeš úlohy