Učitelé a rodiče

Připomenu ti:

 1. . Věta s tečkou je oznamovací.
  Větou oznamovací něco někomu oznamujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka.
 2. ! Věta s vykřičníkem je rozkazovací. U mírných rozkazů může být i tečka.
  Větou rozkazovací něco rozkazujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci vykřičník nebo, u mírnějších rozkazů, tečka.
 3. ? Věta s otazníkem je tázací.
  Větou tázací se na něco ptáme. Na konci je otazník.
 4. ., ! Na konci věty přací je nejčastěji tečka ale může být i vykřičník, větou si něco přejeme.
  Větou přací vyslovujeme přání. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka. Tuto větu často poznáš podle slov: ať, nechť, kéž.

Jak řešit úlohu:

Vyber, jaké znaménko má být na konci věty?

Pomůcka:
Znaménka můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2 nebo 3.

Ukázka úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KÉŽ BY BYLO HEZKYX

PŮJDEME S RODIČI DO ZOOX

NEPŘEKÁŽEJ TUX

UŽ SI SEDNIX

NEZLOB MĚX

NECHOĎTE PO MOKRÉMX

JAK ČASTO VE ŠKOLE ZPÍVÁTEX

RÁNO VSTÁVÁM DO ŠKOLYX

PIŠ ČITELNĚX

KDY PŮJDEME VENX

KDY SI BUDEŠ ČÍST KNIHUX

BUDU SI ČÍST KNIHUX

JAKOU ZMRZLINU MÁŠ RÁDX

RÁDA SI HRAJU NA HŘIŠTIX

PETR A PAVEL JSOU V PARKUX

JAK SE MÁTEX

Řešení úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KÉŽ BY BYLO HEZKY.

PŮJDEME S RODIČI DO ZOO.

NEPŘEKÁŽEJ TU!

UŽ SI SEDNI!

NEZLOB MĚ!

NECHOĎTE PO MOKRÉM!

JAK ČASTO VE ŠKOLE ZPÍVÁTE?

RÁNO VSTÁVÁM DO ŠKOLY.

PIŠ ČITELNĚ!

KDY PŮJDEME VEN?

KDY SI BUDEŠ ČÍST KNIHU?

BUDU SI ČÍST KNIHU.

JAKOU ZMRZLINU MÁŠ RÁD?

RÁDA SI HRAJU NA HŘIŠTI.

PETR A PAVEL JSOU V PARKU.

JAK SE MÁTE?

Řeš úlohy