Učitelé a rodiče

Připomenu ti:

 1. . Věta s tečkou je oznamovací.
  Větou oznamovací něco někomu oznamujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka.
 2. ! Věta s vykřičníkem je rozkazovací. U mírných rozkazů může být i tečka.
  Větou rozkazovací něco rozkazujeme. Na začátku je velké písmeno a na konci vykřičník nebo, u mírnějších rozkazů, tečka.
 3. ? Věta s otazníkem je tázací.
  Větou tázací se na něco ptáme. Na konci je otazník.
 4. ., ! Na konci věty přací je nejčastěji tečka ale může být i vykřičník, větou si něco přejeme.
  Větou přací vyslovujeme přání. Na začátku je velké písmeno a na konci tečka. Tuto větu často poznáš podle slov: ať, nechť, kéž.

Jak řešit úlohu:

Vyber, jaké znaménko má být na konci věty?

Pomůcka:
Znaménka můžeš vybírat i pomocí kláves: 1, 2 nebo 3.

Ukázka úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

JAK SE JMENUJEŠX

KDY PŮJDEME VENX

AŤ SE MÁMA NEZLOBÍX

NA NEBI SVÍTÍ SLUNCEX

AŤ JSOU PRÁZDNINYX

KÉŽ JDEME DO ZOOX

NECHŤ JE HEZKYX

NECHŤ JSME ZDRAVÍX

PIŠ ČITELNĚX

AŤ UŽ JE KONECX

KDY SI BUDEME SPOLU HRÁTX

ODPOLEDNE PŮJDEME VENX

KÉŽ BY SNĚŽILOX

KUDY SE JDE NA VLAKX

PETR A PAVEL JSOU V PARKUX

AŤ SVÍTÍ SLUNCEX

Řešení úlohy

DOPLŇ . ! ?, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

JAK SE JMENUJEŠ?

KDY PŮJDEME VEN?

AŤ SE MÁMA NEZLOBÍ.

NA NEBI SVÍTÍ SLUNCE.

AŤ JSOU PRÁZDNINY.

KÉŽ JDEME DO ZOO.

NECHŤ JE HEZKY.

NECHŤ JSME ZDRAVÍ.

PIŠ ČITELNĚ!

AŤ UŽ JE KONEC.

KDY SI BUDEME SPOLU HRÁT?

ODPOLEDNE PŮJDEME VEN.

KÉŽ BY SNĚŽILO.

KUDY SE JDE NA VLAK?

PETR A PAVEL JSOU V PARKU.

AŤ SVÍTÍ SLUNCE.

Řeš úlohy