Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Vyber a doplň do slov chybějící písmena.

Ukázka úlohy

_ort

                              

Řešení úlohy

_ort

dort

Řeš úlohy