Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

PŘIŘAĎ K SOBĚ SPRÁVNÉ TVARY SLOV.

Ukázka úlohy

 tůňka 
 ďáblík 
 lano 
 ropucha 
 král 
LANO  = 
    
KRÁL  = 
    
TŮŇKA  = 
    
ROPUCHA  = 
    
ĎÁBLÍK  = 
    

Řešení úlohy

LANO  = 
 lano
KRÁL  = 
 král
TŮŇKA  = 
 tůňka
ROPUCHA  = 
 ropucha
ĎÁBLÍK  = 
 ďáblík

Řeš úlohy