Učitelia a rodičia
Prihlásenie Registrácia Zabudnuté heslo Funkcie Scenáre do školy Scenáre na doma

Scenáre do školy

Žiaci môžu s webom pracovať samostatne podľa svojich záujmov a preferencií. Pre rozšírenie ponúkame vyučujúcim postupy, ako je možné s webom www.gramar.in ďalej pracovať pri výuke.

Scenár č. 1: Žiak si volí úlohy samostatne

Určenie: pre celú triedu

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

 1. Prihlásenie žiaka pod svojim menom.
  Ak chcete, aby mali vaši žiaci prístup ku svojmu profilu, pod ktorým môžu sledovať svoje úspechy, pomôžte im zvoliť originálne prihlasovacie meno.
  Doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo.
  Napríklad: PeterNovák101
 2. Každý žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategórie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 3. Žiak si zvolí ľubovoľnú úlohu/hru/aplikáciu.
 4. Žiaci riešia úlohy podľa svojich individuálnych schopností (učiteľ môže stanoviť čas riešenia, minimálny počet vyriešených úloh atď.).
 5. Sebereflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujúcim v učiteľskej zóne, prípadne priamo u žiaka na počítači v sekcii Moje výsledky.
 7. Doporučenia pre riešenie ďalších úloh. Toto doporučenie vidí žiak vo svojomm profile.

Scenár č. 2: Učiteľ určí rovnaké zadánie pre všetkých žiakov

Určenie: pre celú triedu

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

 1. Prihlásenie žiaka pod svojim menom.
  Ak chcete, aby mali vaši žiaci prístup ku svojmu profilu, pod ktorým môžu sledovať svoje úspechy, pomôžte im zvoliť originálne prihlasovacie meno.
  Doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo.
  Napríklad: PeterNovák101
 2. Každý žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategórie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 3. Společné určenie oblasti riešenia úloh učiteľom. Celá skupina rieši úlohy z jednej kategórie. Je možné preddefinovať aj množstvo úloh, ktoré je pre danú prácu záväzné.
 4. Žiaci riešia úlohy podľa svojich individuálnych schopností.
 5. Sebareflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujúcim v učiteľskej zóne, prípadne priamo u žiaka na počítači v sekcii Moje výsledky.
 7. Doporučenia pre riešenie ďalších úloh. Toto doporučenie vidí žiak vo svojomm profile.

Scenár č. 3: Učiteľ určí zadanie pre každého žiaka individuálne

Určenie: pre celú triedu

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

 1. Prihlásenie žiaka pod svojim menom.
  Ak chcete, aby mali vaši žiaci prístup ku svojmu profilu, pod ktorým môžu sledovať svoje úspechy, pomôžte im zvoliť originálne prihlasovacie meno.
  Doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo.
  Napríklad: PeterNovák101
 2. Každý žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategórie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 3. Určenie rozsahu úloh učiteľom podľa individuálneho pokroku žiaka, ktorý učiteľ zaznamenal.
 4. Žiaci riešia učiteľom zadané druhy úloh podľa svojich individuálnych schopností.
 5. Sebareflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujúcim v učiteľskej zóne, prípadne priamo u žiaka na počítači v sekcii Moje výsledky.
 7. Doporučenia pre riešenie ďalších úloh. Toto doporučenie vidí žiak vo svojomm profile.

Scenár č. 4: Výber úloh na základe sebareflexie žiaka

Určenie: pre celú triedu

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

 1. Pred zapnutím webového rozhrania s deťmi vykonať na základe vyriešených úloh a výsledkov testov sebareflexiu. Napr. "Formou smajlíkov zakresli k jednotlivým témam, ako si myslíš, že ti idú." S takto zakresleným sebahodnotením žiak pristúpi k riešeniu úloh.
 2. Prihlásenie žiaka pod svojim menom.
  Ak chcete, aby mali vaši žiaci prístup ku svojmu profilu, pod ktorým môžu sledovať svoje úspechy, pomôžte im zvoliť originálne prihlasovacie meno.
  Doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo.
  Napríklad: PeterNovák101
 3. Každý žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategórie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 4. Voľba úloh vyplývajúcich z predchádzajúcej sebareflexie.
 5. Žiaci riešia úlohy podľa svojich individuálnych schopností.
 6. Sebareflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 7. Kontrola vyučujúcim v učiteľskej zóne, prípadne priamo u žiaka na počítači v sekcii Moje výsledky.
 8. Doporučenia pre riešenie ďalších úloh. Toto doporučenie vidí žiak vo svojomm profile.

Scenár č. 5: Výber úloh vo dvojici žiakov na základe sebareflexie

Určenie: pre celú triedu

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

V tomto variante pracujú na jednom PC/tablete spoločne dvaja žiaci. Túto formu je možné realizovať bez prihlasovania žiakov, len je nutné počítať s tým, že nebude zaznamenané množstvo a správnosť riešených úloh v konkrétnom profile.

 1. Dvojice žiakov si z predchádzajúcej práce na hodinách určia, čo komu robí problémy.
 2. Prihlásenie jedného zo žiakov pod jeho menom (nie je nutné).
 3. Žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategorie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 4. Žiak si zvolí úlohu vyplývajúcu z predchádzajúceho rozhovoru.
 5. Riešenie úloh. Každý najprv rieši úlohy individuálne, môže sa obrátiť ku spolužiakovi pre radu.
 6. Sebareflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 7. Po vyriešení dohodnutého množstva úloh sa dvojica vymení a pokračuje v riešení.
 8. Sebareflexia druhého žiaka v sekcii Moje výsledky.

Žiaci môžu riešiť úlohy aj společne, bez prihlasovania a striedania sa u zariadenia.

Scenár č. 6: Test

Určenie: pre celú triedu

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

 1. Prihlásenie žiaka pod svojim menom.
  Ak chcete, aby mali vaši žiaci prístup ku svojmu profilu, pod ktorým môžu sledovať svoje úspechy, pomôžte im zvoliť originálne prihlasovacie meno.
  Doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo.
  Napríklad: PeterNovák101
 2. Každý žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategórie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 3. Preddefinovanie testu podľa pokynov vyučujúceho (v sekcii testy je možné voliť ročník a množstvo úloh).
 4. Žiaci riešia úlohy zadané učiteľom podľa svojich individuálnych schopností.
 5. Sebareflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujúcim v učiteľskej zóne, prípadne priamo u žiaka na počítači v sekcii Moje výsledky.
 7. Doporučenia pre riešenie ďalších úloh. Toto doporučenie vidí žiak vo svojomm profile.

Scenár č. 7: Úlohy pre skupinu žiakov

Určenie: pre skupinu žiakov (voľba skupiny podľa potreby)

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

Možnosť využiť asistenta pedagóga pre rozdelenie skupín medzi vyučujúceho a asistenta, asistent si skupinu odvedie do PC učebne.

S druhou časťou žiakov pracuje vyučujúci v bežnom režime.

 1. Výber detí, ktoré budú riešiť úlohy na webovom rozhraní.
 2. Prihlásenie žiaka pod svojim menom.
  Ak chcete, aby mali vaši žiaci prístup ku svojmu profilu, pod ktorým môžu sledovať svoje úspechy, pomôžte im zvoliť originálne prihlasovacie meno.
  Doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo.
  Napríklad: PeterNovák101
 3. Každý žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategórie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 4. Žiaci riešia učiteľom zadané druhy úloh podľa svojich individuálnych schopností. (Možnosť využiť scénere č. 1-4)
 5. Sebareflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujúcim v učiteľskej zóne, prípadne priamo u žiaka na počítači v sekcii Moje výsledky.
 7. Doporučenia pre riešenie ďalších úloh. Toto doporučenie vidí žiak vo svojomm profile.

Scenár č. 8: Papierový pracovný list

Určenie: pre celú triedu

U tohoto scenára nie je nutné využiť počítače/tablety. Ide o možnosť tlače preddefinovaných úloh vyučujúcim.

 1. Voľba sekcie Konfigurátor tlače.
 2. Voľba ročníku.
 3. Voľba typu a množstva jednotlivých úloh pre papierovú verziu pracovného listu.
 4. Pomocou skratky Ctrl+P poslať výstup na tlačiareň a tým vytvoriť papierové pracovné listy.
 5. Riešenie pracovného listu žiakmi.
 6. Kontrola vyučujúcim, prípadne žiakmi navzájom.

Scenár č. 9: Striedanie rôznych fáz riešenia úloh

Určenie: pre celú triedu

Podmienka: Nutnosť prítomnosti počítačov alebo tabletov priamo v učebni.

 1. Prihlásenie žiaka pod svojim menom.
  Ak chcete, aby mali vaši žiaci prístup ku svojmu profilu, pod ktorým môžu sledovať svoje úspechy, pomôžte im zvoliť originálne prihlasovacie meno.
  Doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo.
  Napríklad: PeterNovák101
 2. Každý žiak si určí obtiažnosť podľa svojej vekovej kategórie. Na výber má medzi I. stupňom ZŠ, II. stupňom ZŠ a strednými školami s gymnáziami.
 3. Učiteľ žiakom zvolí úlohy na riešenie.
 4. Všetci žiaci riešia úlohy behom stanovenej doby (je možné stanoviť aj počet úloh na riešenie).
 5. Po uplynutí doby majú žiaci určený čas (počet úloh), po ktorý si môžu sami vyberať úlohy na riešenie podľa vlastných preferencií.
 6. Tieto fáze je možné v rámci vyučovacej hodiny vystriedať niekoľkokrát.
 7. Sebareflexia žiaka v sekcii Moje výsledky.
 8. Kontrola vyučujúcim v učiteľskej zóne, prípadne priamo u žiaka na počítači v sekcii Moje výsledky.
 9. Doporučenia pre riešenie ďalších úloh. Toto doporučenie vidí žiak vo svojomm profile.

Pozn: V tomto prípade môže učiteľ tiež zvoliť prostredie každému žiakovi podľa jeho individuálnych potrieb. Vhodné je tiež použitie zvukového upozornenia na uplynutie určeného času.

Na záver každého scenára je možné zaradiť nie len kontrolu od vyučujúceho, ale aj společnú ústnu reflexiu toho, ako sa komu riešenie darilo. Žiaci môžu svoje úspechy či neúspechy komentovať navzájom.

Doporučujeme tiež z hľadiska motivácie na posledných pár minút zaradiť možnosť voľného riešenia úloh podľa vlastného výberu.