Učitelia a rodičia
Prihlásenie Registrácia Zabudnuté heslo Funkcie Scenáre do školy Scenáre na doma

Funkcie pre učiteľov a rodičov

Na našej webovej stránke sa deti dozvedia informácie o gramatike, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výuky na školách. Tieto zručnosti tu potom prakticky a zábavnou formou precvičujú.

A aké sú výhody pre vás? Môžete mimo iné sledovať pokroky detí a žiakov, získate prehľadné štatistiky jednotlivých žiakov a rôzne odporúčania pre ďalšie riešenie úloh.

Nech už ste rodič alebo učiteľ, poďte preskúmať všetky funkcie, ktoré vám zóna ponúka.

Ako vytvoriť vlastnú triedu?

Aby ste mohli efektívne pracovať s webom a sledovať všetko, čo je zmienené v úvode, vytvorte si svoju vlastnú triedu nasledujúcim spôsobom.

Registrujte sa ako nový učiteľ alebo rodič.

Keď už máte registráciu hotovú, prihláste sa do svojho profilu.

Vyplňte potrebné údaje o triede a zvoľte kód triedy. Ten môže byť akýkoľvek. Dôležité je, aby bol unikátny.

Teraz je trieda založená.

V prípade, že ste rodič, postupujte rovnakým spôsobom. Pre vás bude triedou vaša rodina, do ktorej v nasledujúcich krokoch pridáte svoje deti.

Ako pridať žiakov do triedy?

Prehľadne sledovať pokroky svojich žiakov môžete po ich pridaní do už založenej triedy. Aby ste ich do nej mohli pridať, je nutné, aby mali vytvorené svoje profily. Jedná sa o jednoduchý krok, v ktorom sa na web prihlásia nasledujúcim spôsobom.

Prihlásenie žiaka.

Pre prihlasovacie meno doporučujeme kombináciu meno/priezvisko/číslo. Napríklad: PeterNovák101

Po každom ďalšom prihlásení sa žiakovi automaticky zaznamenávajú všetky vyriešené úlohy do jeho profilu.

Po vytvorení profilu v záložke Moje triedy zadá žiak unikátny kód triedy, ktorý mu prezradíte.

Zadaním kódu sa žiak pripojí k vašej triede a jeho meno sa objaví v zozname konkrétnej triedy vo vašom profile.

Náš tip: Mladším žiakom môže prihlasovacie mená vytvoriť učiteľ (postupuje rovnako ako by bol žiakom). Následne ich sám priradí ku konkrétnej triede zadaním unikátneho kódu v ich profile. Žiakom potom ich prihlasovacie mená len povie, aby sa nimi mohli do gramar.in prihlásiť. Tým odpadnú prípadné komplikácie pri pripojovaní žiakov ku triede.

V prípade, že ste rodič, postupujte rovnakým spôsobom. Do vytvorenej triedy si priraďte svoje deti.

Aké sú možnosti učiteľsko-rodičovskej zóny?

Založený profil vám umožní spravovať svoje triedy a žiakov.

Triedy/skupiny môžete zakladať aj mazať podľa vlastnej potreby. Rovnako tak je to aj so žiakmi, ktorých môžete do tried pridávať, prípadne ich z nich vyraďovať.

V rámci svojho profilu môžete so žiakmi komunikovať prostredníctvom správ a využívať inšpiráciu pre prácu s webom z navrhnutých scenárov do školy alebo scenárov na doma.

Učiteľom ponúkame možnosť zjednodušiť zadávanie domácich úloh. Je možné zadať domácu úlohu spoločnú pre všetkých žiakov alebo pre každého individuálne. Systém úlohy vyhodnotí a vy sa už len pozriete, ako žiakom riešenie šlo.

Rovnaké možností využíváte, aj keď ste rodičom.

Čo v učiteľsko-rodičovskej zóně nájdete?

Učitelia aj rodičia majú možnosť v zóne sledovať mnoho štatistík a parametrov svojich detí a žiakov.

Štatistika, koľko úloh žiak vyriešil správne v rámci jednotlivých typov úloh

U každého žiaka nájdete prehľadne graficky spracované počty vyriešených úloh. Množstvo správnych riešení je znázornené spektrom farieb od zelenej (viac správnych riešení než ostatní) po červenú (menej správnych riešení než ostatní). Znázornenie je len orientačné, len po rozkliknutí profilov nájdete úlohy a ich riešenia konkrétnym žiakom.

Percentuálna úspešnosť žiakov pri jednotlivých typov úloh

Obdobne ako u predchádzajúcej štatistiky vidíte podľa farebného spektra aj percentuálnu úspešnosť, ktorá vám môže pomôcť mimo iné pri hodnotení žiakov.

Odporúčania, čo zopakovať

Na základe triednych/skupinových štatistík systém zistí, v ktorých úlohách žiaci najčastejšie chybujú, a poskytne odporúčania k precvičovaniu a opakovaniu konkrétnych typov úloh. Toto odporúčanie majú k nahliadnutiu tiež žiaci priamo vo svojich profiloch, slúží teda ako dôležitá zložka sebareflexie.

Aktuálny prehľad riešených úloh

Pomocníkom pre prácu na vyučovacej hodine je prehľad úloh, ktoré žiaci práve riešia. Učiteľ má okamžitý prehľad, kto na čom pracuje a s akým výsledkom. Komu sa nedarí, na toho sa učiteľ môže zamerať a poskytnúť mu spätnú väzbu alebo pomoc pri riešení.

Množstvo celkovo vyriešených úloh za zvolené časové obdobie

Z hľadiska dlhodobého sledovania vývoja žiakov je v zóne k dispozícii celkové množstvo riešených úloh za uplynulé obdobie. V množstve riešených úloh sú farebne odlíšené správne a nesprávne vyriešené úlohy.

Konfigurátor tlače

Môže se stať, že budete chcieť s žiakmi pracovať bez počítačov/tabletov, aby ste mali pre hodnotenie aj nejaký “papierový” podklad. Pre tento prípad je možné všetky úlohy vytlačiť, aby ich žiaci mohli riešiť písomne. Túto možnosť využívajú učitelia predovšetkým u pracovných listov. Záleží len na vás, koľko a aké typy úloh zaradíte do tlače. Návod, ako úlohy tlačiť, si prečítate tu.