Učitelia a rodičia

Doporučujeme zopakovať

Tu budú úlohy, ktoré ti doporučujeme zopakovať.

Doporučujeme ďalej riešiť

ČÍTANIE S POROZUMENÍM
PÍSMENÁ
SLOVÁ
OBRÁZKOVÉ SLOVÁ
OBRÁZKOVÉ VETY
DRUHY VIET
DOPLŇ ZNAMIENKO
DOPLŇ PÍSMENO
VETY ÁNO x NIE
ZORAĎ PÍSMENA
HÁDAJ SLOVO