Doporučenie pre 1.ROČNÍK

Doporučujeme zopakovať

Doporučujeme ďalej riešiť