Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 1 777 773 riešených úloh

  • 1 086 449 správnych riešení

  • 56 049 strávených hodín

  • 999 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Máme novú kamarátku Zlatku.