Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 5 405 083 riešených úloh

  • 3 530 546 správnych riešení

  • 174 489 strávených hodín

  • 9 664 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky