Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 8 791 977 riešených úloh

  • 5 889 607 správnych riešení

  • 272 855 strávených hodín

  • 12 951 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in