Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 6 645 894 riešených úloh

  • 4 392 795 správnych riešení

  • 211 577 strávených hodín

  • 11 057 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky