Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 7 555 213 riešených úloh

  • 5 013 378 správnych riešení

  • 238 676 strávených hodín

  • 11 990 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in