Zaži radosť so slovenčinou

1. ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

Štatistika
  • 551 269 riešených úloh

  • 342 228 správnych riešení

  • 17 302 strávených hodín

  • 409 registrovaných tried