Zaži radosť so slovenčinou

1. ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

Štatistika
  • 423 920 riešených úloh

  • 264 248 správnych riešení

  • 13 180 strávených hodín

  • 342 registrovaných tried