Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 2 263 513 riešených úloh

  • 1 375 809 správnych riešení

  • 70 757 strávených hodín

  • 50 detí práve rieši Gramar.in

  • 1 učiteľ/rodič práve teraz

  • 1 267 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Zlatka pomáha deťom, pomôžeš tiež?