Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 1 349 961 riešených úloh

  • 832 702 správnych riešení

  • 42 348 strávených hodín

  • 16 detí práve rieši Gramar.in

  • 794 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Máme novú kamarátku Zlatku.