Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 2 492 689 riešených úloh

  • 1 502 303 správnych riešení

  • 78 488 strávených hodín

  • 119 detí práve rieši Gramar.in

  • 2 učitelia/rodičia práve teraz

  • 4 094 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Na Zlatke sme venovali 140 303 zlatiek.