Zaži radosť so slovenčinou

1. ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

Štatistika
  • 384 252 riešených úloh

  • 239 695 správnych riešení

  • 11 958 strávených hodín

  • 290 registrovaných tried