Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 1 522 053 riešených úloh

  • 933 256 správnych riešení

  • 48 166 strávených hodín

  • 5 detí práve rieši Gramar.in

  • 1 učiteľ/rodič práve teraz

  • 891 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Máme novú kamarátku Zlatku.