Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 3 499 981 riešených úloh

  • 2 168 062 správnych riešení

  • 112 644 strávených hodín

  • 10 detí práve rieši Gramar.in

  • 1 učiteľ/rodič práve teraz

  • 7 728 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Na Zlatke sme venovali 140 303 zlatiek.