Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 1 981 086 riešených úloh

  • 1 210 997 správnych riešení

  • 61 840 strávených hodín

  • 2 deti práve riešia Gramar.in

  • 1 089 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Máme novú kamarátku Zlatku.