Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 5 894 464 riešených úloh

  • 3 874 578 správnych riešení

  • 188 246 strávených hodín

  • 10 051 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky