Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Zoraď písmená do správného poradia, aby vzniklo slovo.

Ukážka úlohy

  • K
  • Ô
  • Ň

Riešenie úlohy

  • K
  • Ô
  • Ň

Rieš úlohy