Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Zoraď písmená do správného poradia, aby vzniklo slovo.

Ukážka úlohy

  • V
  • L
  • E

Riešenie úlohy

  • L
  • E
  • V

Rieš úlohy