Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Zoraď písmená do správného poradia, aby vzniklo slovo.

Ukážka úlohy

  • Á
  • V
  • P

Riešenie úlohy

  • P
  • Á
  • V

Rieš úlohy