Učitelia a rodičia

Vybrané slová po Z:
jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať

Pomôcka:
Nazývajú ma jazyčnicou. (Ja sa ozývam a k priateľstvu ju prizývam.)

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na vybrané slová po obojakej spoluhláske Z. Doplň i, í, y, ý po Z do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KOZ?ČKA,

POZ?VAŤ,

PLAZ?Ť SA,

OZ?VAŤ,

Z?SK,

Z?VAŤ ÚNAVOU,

VYZ?VAŤ,

PREZ?VAŤ,

MRAZ?VÝ,

Z?MA,

Z?NOK,

JAZ?K,

VOZ?K,

POZ?VAŤ,

VZ?VAŤ,

Z?SKAŤ

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KOZIČKA, POZÝVAŤ, PLAZIŤ SA, OZÝVAŤ, ZISK, ZÍVAŤ ÚNAVOU, VYZÝVAŤ, PREZÝVAŤ, MRAZIVÝ, ZIMA, ZINOK, JAZYK, VOZÍK, POZÝVAŤ, VZÝVAŤ, ZÍSKAŤ

Rieš úlohy