Učitelia a rodičia

Vybrané slová po Z:
jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať

Pomôcka:
Nazývajú ma jazyčnicou. (Ja sa ozývam a k priateľstvu ju prizývam.)

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na vybrané slová po obojakej spoluhláske Z. Doplň i, í, y, ý po Z do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

ORAZ?TKOVAŤ,

JAZ?ČNICA,

Z?MA,

VYZ?VAŤ,

KAMZ?K,

Z?SKAŤ,

NAZ?VAŤ SA,

Z?VAŤ ÚNAVOU,

MUZ?KA,

Z?NOK,

OZ?VAŤ,

POZ?VAŤ,

POZ?VAŤ,

JAZ?ČNÝ,

Z?SK,

VZ?VAŤ

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po Z, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

ORAZÍTKOVAŤ, JAZYČNICA, ZIMA, VYZÝVAŤ, KAMZÍK, ZÍSKAŤ, NAZÝVAŤ SA, ZÍVAŤ ÚNAVOU, MUZIKA, ZINOK, OZÝVAŤ, POZÝVAŤ, POZÝVAŤ, JAZYČNÝ, ZISK, VZÝVAŤ

Rieš úlohy