Doplň i, í, y, ý po V

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Doplň i, í, y, ý po V
Doplň i, í, y, ý po V

Počet úloh: