Doplň i, í, y, ý po S

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Doplň i, í, y, ý po S
Doplň i, í, y, ý po S

Počet úloh: