Doplň i, í, y, ý po P

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Doplň i, í, y, ý po P
Doplň i, í, y, ý po P

Počet úloh: