Učitelia a rodičia

Slová s Y po L:
lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na slová s I a Y po tvrdej spoluhláske L. Doplň i, í, y, ý po L do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po L, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

NAL?ČENÝ HEREC,

PÁL?VÝ,

L?CEUM,

L?ST,

BL?ZKO,

PL?N,

POL?CAJT,

L?NKA,

L?RA,

SPL?VAŤ,

L?ŠKA,

L?ŽE,

L?SÝ,

POMAL?,

PL?Š,

L?KO

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po L, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

NALÍČENÝ HEREC, PÁLIVÝ, LÝCEUM, LIST, BLÍZKO, PLYN, POLICAJT, LINKA, LÝRA, SPLÝVAŤ, LÍŠKA, LYŽE, LYSÝ, POMALY, PLYŠ, LYKO

Rieš úlohy