Učitelia a rodičia

Slová s Y po L:
lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na slová s I a Y po tvrdej spoluhláske L. Doplň i, í, y, ý po L do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po L, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

L?RA,

PL?TKÝ,

HUSL?STA,

L?RIKA,

PÁL?VÝ,

SL?CHAŤ,

PL?NÚŤ,

L?BOR,

KRÁL?K,

POL?CAJT,

ZL?HAŤ,

L?TKO,

PL?N,

POL?CA,

VZL?KAŤ,

L?KO

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po L, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

LÝRA, PLYTKÝ, HUSLISTA, LYRIKA, PÁLIVÝ, SLÝCHAŤ, PLYNÚŤ, LIBOR, KRÁLIK, POLICAJT, ZLYHAŤ, LÝTKO, PLYN, POLICA, VZLYKAŤ, LYKO

Rieš úlohy