Učitelia a rodičia

Vybrané slová po B:
by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo (bývanie), dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný

Pomôcka:
Bystrý býk býva obyčajne s kobylou. Dobytok by mal byť bylinožravý.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na vybrané slová po obojakej spoluhláske B. Doplň i, í, y, ý po B do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

SĽÚB?Ť,

OB?ČAJ,

DOB?TOK,

B?K,

ROZB?Ť,

B?T,

B?Č,

AB?,

NA B?DLU SEDÍ VTÁČIK,

NAB?Ť PIŠTOĽ,

NAB?JAČKA,

B?STRÝ,

ODB?T,

KRAB?CA,

PRIB?Ť KLINEC,

TRUB?ČKA

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po B, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

SĽÚBIŤ, OBYČAJ, DOBYTOK, BÝK, ROZBIŤ, BYT, BIČ, ABY, NA BIDLU SEDÍ VTÁČIK, NABIŤ PIŠTOĽ, NABÍJAČKA, BYSTRÝ, ODBYT, KRABICA, PRIBIŤ KLINEC, TRUBIČKA

Rieš úlohy