Učitelia a rodičia

Mäkké spoluhlásky:
Po mäkkých spoluhláskach píšeme mäkké i.
Šušľavá žirafa Jozefína čítala v ungli: ďťňľ, cin, dzin.

Tvrdé spoluhlásky:
Po tvrdých spoluhláskach píšeme tvrdé y.
Kohút, gunár a hus chceli doma tancovať na lavičke.
Hugo kýcha do tunela.

Obojaké spoluhlásky:
Po obojakých spoluhláskach píšeme tvrdé y v prípade, že ide o vybrané slová a slová k nim príbuzné. V ostatných prípadoch píšeme mäkké i.
Bompary sa vezú vo fúriku.
Bum, raf, pes sa vezie.
Brat má pri robote svoje vlastné zvyky.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

Doplň i í y ý, kam správne patrí:

poč?tačov? v?rus,

r?sovať,

r?pať,

br?ndza,

kr?štál,

l?nka,

l?ra,

s?seľ,

v?stava,

f?geľ,

r?zoto,

pom?kov,

rozb?ť,

b?vol,

b?dlo (b?van?e),

v?dra

Riešenie úlohy

Doplň i í y ý, kam správne patrí:

počítačový vírus, rysovať, rýpať, bryndza, kryštál, linka, lýra, syseľ, výstava, fígeľ, rizoto, pomykov, rozbiť, byvol, bydlo (bývanie), vydra

Rieš úlohy