Učitelia a rodičia

Mäkké spoluhlásky:
Po mäkkých spoluhláskach píšeme mäkké i.
Šušľavá žirafa Jozefína čítala v ungli: ďťňľ, cin, dzin.

Tvrdé spoluhlásky:
Po tvrdých spoluhláskach píšeme tvrdé y.
Kohút, gunár a hus chceli doma tancovať na lavičke.
Hugo kýcha do tunela.

Obojaké spoluhlásky:
Po obojakých spoluhláskach píšeme tvrdé y v prípade, že ide o vybrané slová a slová k nim príbuzné. V ostatných prípadoch píšeme mäkké i.
Bompary sa vezú vo fúriku.
Bum, raf, pes sa vezie.
Brat má pri robote svoje vlastné zvyky.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

Doplň i í y ý, kam správne patrí:

pop?s,

l?st,

zb?točn?,

prep?sovac?e pero,

f?geľ,

b?vať,

v?rážka,

b?dl?sko,

m?l?,

p?ré,

pomal?,

prep?ch,

v?ž?va,

v?kať,

L?bor,

r?čať

Riešenie úlohy

Doplň i í y ý, kam správne patrí:

popis, list, zbytočný, prepisovacie pero, fígeľ, bývať, vyrážka, bydlisko, milý, pyré, pomaly, prepych, výživa, vykať, Libor, ryčať

Rieš úlohy