Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Pro každé podstatné jméno urči správný vzor.

Ukázka úlohy

Urči vzor pro každé podstatné jméno:

žena růže píseň kost

pán muž předseda soudce hrad/les stroj

město moře kuře stavení

závist, kalich, uvaděč, zrádce, ryba, temno, grog, potok

Řešení úlohy

Urči vzor pro každé podstatné jméno:

žena růže píseň kost

pán muž předseda soudce hrad/les stroj

město moře kuře stavení

závist
,
kalich
,
uvaděč
,
zrádce
,
ryba
,
temno
,
grog
,
potok

Řeš úlohy