Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Pre každé podstatné meno urči správny vzor.

Ukážka úlohy

Urči vzor pre každé podstatné meno:

chlap hrdina dub stroj

žena ulica dlaň kosť

mesto srdce vysvedčenie dievča

dieťa, koč, višňa, laň, krovie, jahňa, hlas, smeť

Riešenie úlohy

Urči vzor pre každé podstatné meno:

chlap hrdina dub stroj

žena ulica dlaň kosť

mesto srdce vysvedčenie dievča

dieťa
,
koč
,
višňa
,
laň
,
krovie
,
jahňa
,
hlas
,
smeť

Rieš úlohy