Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Pre každé podstatné meno urči správny vzor.

Ukážka úlohy

Urči vzor pre každé podstatné meno:

chlap hrdina dub stroj

žena ulica dlaň kosť

mesto srdce vysvedčenie dievča

rúcho, sudca, žonglér, zmes, rozkaz, kúzelník, les, sklo

Riešenie úlohy

Urči vzor pre každé podstatné meno:

chlap hrdina dub stroj

žena ulica dlaň kosť

mesto srdce vysvedčenie dievča

rúcho
,
sudca
,
žonglér
,
zmes
,
rozkaz
,
kúzelník
,
les
,
sklo

Rieš úlohy