Urči vzor podstatného mena

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Urči vzor podstatného mena
Urči vzor podstatného mena

Počet úloh: