Učitelé a rodiče

K určení vzoru podstatných jmen rodu středního používáme 2. pád.

  1. VZOR MĚSTO: město bez města – podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku -o, ve 2. pádě je -a (tělo bez těla)
  2. VZOR MOŘE: moře bez moře – podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku -e, ve 2. pádě je -e (nebe bez nebe)
  3. VZOR KUŘE: kuře bez kuřete – podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku -e, ve 2. pádě je -ete (děvče bez děvčete)
  4. VZOR STAVENÍ: stavení bez stavenÍ – podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku -í, ve 2. pádě  je -í (psaní bez psaní)

Jak řešit úlohu:

Pro každé podstatné jméno urči správný střední vzor.

Ukázka úlohy

Urči střední vzor pro každé podstatné jméno:

město moře kuře stavení

kouzlo, dvojče, číslo, brouzdaliště, prase, učiliště, ucho, klíště

Řešení úlohy

Urči střední vzor pro každé podstatné jméno:

město moře kuře stavení

kouzlo
,
dvojče
,
číslo
,
brouzdaliště
,
prase
,
učiliště
,
ucho
,
klíště

Řeš úlohy